نقشه سایت

ریاست دانشکده

رئیس دانشکده

پیام رئیس دانشکده

روابط عمومی دانشکده

دفتر

رئیس دفتر

صفحه نخست

تاریخچه

پیام داخلی

TDO

کتابخانه

معرفی کتابخانه

رئیس کتابخانه

کارکنان کتابخانه

بخش های کتابخانه

مشاوره تحصیلی

فرآیندها و فلو چارت ها

قوانین و مقررات

تازه های کتابخانه

منابع اطلاعاتی

برنامه کارگاه های آموزشی

کوریکولوم آموزشی

منابع آموزشی

تماس با کتابخانه

معاونت ها

معاونت آموزشی و پژوهشی

معاون آموزشی و پژوهشی

اداره آموزش

سرپرست اداره آموزش

برنامه ریز آموزش

کارشناسان آموزش

آئین نامه های آموزشی

آئین نامه استاد راهنما
ائین نامه آموزشی

کمیته نقل و انتقال

مرکز مهارتهای بالینی

درباره مرکز

مهارتهای آموزشی مرکز

فیلم های آموزشی

مولاژها و تجهیزات

شورا ها

شورای آموزشی

شورای ارتقا اساتید

ترجمه و تالیف کتاب

آموزش مداوم

معاونت اداری مالی

معاون اداری - مالی

امور عمومی

کارگزینی

رئیس حسابداری

حسابدار

دبیر خانه

بایگانی

مسئول سایت

کارپرداز

امین اموال

انبار دار

خدمات

مدیریت پژوهشی

مدیر پژوهش و شرح وظایف مدیر پژوهش

لیست طرح های مصوب پژوهشی

همایش ها

آئین نامه ها و بخشنامه ها

اعضای کمیته پژوهش

فرآیند تصویب طرح تحقیقاتی

روز شمار پژوهش

گروهای آموزشی

گروه آموزشی پرستاری

معرفی گروه

اعضای گروه پرستاری

برنامه های آموزشی

کارشناسی

کارشناسی ارشد

گروه آموزشی مامایی

معرفی گروه مامایی

اعضای گروه مامایی

برنامه های آموزشی

کارشناسی

کارشناسی ارشد

گروه آموزشی روان پرستاری

معرفی گروه

اعضای گروه روان پرستاری

کارشناسی ارشد

کارشناسی

رشته های علوم پایه

اعضای هیئت علمی

تحصیلات تکمیلی

معرفی مسئول و شرح وظایف

آئین نامه کارشناسی ارشد

راهنمای نگارش پایان نامه

روال تصویب پروپوزال دانشجویان ارشد

اعضای شورای تحصیلات تکمیلی

اسامی دانشجویان ارشد

عناوین پایان نامه ها

فرم ها

سر فصل دروس رشته ها

برنامه راهبردی تحصیلات تکمیلی 1406-1396

ظرفیت اساتیدراهنما

واحد توسعه آموزش EDO

معرفی واحد

آیین نامه ها

فرآیندها

فرم ها

کمیته ها

کمیته برنامه ریزی آموزشی

کمیته ارزشیابی آموزش

نمونه سوالات

استعدادهای درخشان

مسئول استعدادهای درخشان

آئین نامه و مقررات

کمیته تحقیقات دانشجویی

واحد فن آوری اطلاعات

شرح فعالیت ها

مرکز کامپیوتر و اینترنت

مطالب آموزشی

لینک های مفید

هسته مشاوره پیشرفت تحصیلی

آیین نامه ها و بخشنامه ها

نقشه سایت

بانک اطلاعات جامع مامایی کرمانشاه

ارتباط با ما

تالار گفتگو