نقشه سایت

ریاست دانشکده

رئیس دانشکده

پیام رئیس دانشکده

روابط عمومی دانشکده

صفحه نخست

تاریخچه

معاونت ها

معاونت آموزشی و پژوهشی

معاون آموزشی و پژوهشی

اداره آموزش

سرپرست اداره آموزش

برنامه ریز آموزش

کارشناسان آموزش

آئین نامه های آموزشی

آئین نامه استاد راهنما
ائین نامه آموزشی

کمیته نقل و انتقال

مرکز مهارتهای بالینی

درباره مرکز

مهارتهای آموزشی مرکز

فیلم های آموزشی

مولاژها و تجهیزات

شورا ها

شورای آموزشی

شورای ارتقا اساتید

کتابخانه

مسئول کتابخانه

معرفی کتابخانه

ترجمه و تالیف کتاب

آموزش مداوم

فرم بازآموزی

معاونت اداری مالی

معاون اداری - مالی

امور عمومی

کارگزینی

حسابداری

دبیر خانه

بایگانی

کارپرداز

امین اموال

انبار دار

خدمات

مدیریت پژوهشی

مدیر پژوهش و شرح وظایف مدیر پژوهش

لیست طرح های مصوب پژوهشی

همایش ها

آئین نامه ها و بخشنامه ها

اعضای کمیته پژوهش

فرآیند تصویب طرح تحقیقاتی

روز شمار پژوهش

گروهای آموزشی

گروه آموزشی پرستاری

معرفی گروه

اعضای گروه پرستاری

برنامه های آموزشی

کارشناسی

کارشناسی ارشد

گروه آموزشی مامایی

معرفی گروه مامایی

اعضای گروه مامایی

برنامه های آموزشی

کارشناسی

کارشناسی ارشد

گروه آموزشی روان پرستاری

معرفی گروه

اعضای گروه روان پرستاری

کارشناسی ارشد

کارشناسی

رشته های علوم پایه

اعضای هیئت علمی

تحصیلات تکمیلی

معرفی مسئول و شرح وظایف

آئین نامه کارشناسی ارشد

راهنمای نگارش پایان نامه

روال تصویب پروپوزال دانشجویان ارشد

اعضای شورای تحصیلات تکمیلی

اسامی دانشجویان ارشد

عناوین پایان نامه ها

فرم ها

سر فصل دروس رشته ها

واحد توسعه آموزش EDO

معرفی واحد

آیین نامه ها

فرآیندها

کمیته ها

کمیته برنامه ریزی آموزشی

کمیته ارزشیابی آموزش

نمونه سوالات

استعدادهای درخشان

مسئول استعدادهای درخشان

آئین نامه و مقررات

کمیته تحقیقات دانشجویی

واحد فن آوری اطلاعات

شرح فعالیت ها

مرکز کامپیوتر و اینترنت

مطالب آموزشی

لینک های مفید

آیین نامه ها و بخشنامه ها

هسته مشاوره پیشرفت تحصیلی

نقشه سایت

بانک اطلاعات جامع مامایی کرمانشاه

ارتباط با ما