نقشه سایت

ریاست دانشکده

رئیس دانشکده

پیام رئیس دانشکده

روابط عمومی دانشکده

صفحه نخست

تقویم آوزشی نیمسال اول

تاریخچه

معاونت ها

معاونت آموزشی و پژوهشی

معاون آموزشی و پژوهشی

اداره آموزش

سرپرست اداره آموزش

برنامه ریز آموزش

کارشناسان آموزش

آئین نامه های آموزشی

آئین نامه استاد راهنما
ائین نامه آموزشی

کمیته نقل و انتقال

مرکز مهارتهای بالینی

درباره مرکز

مهارتهای آموزشی مرکز

فیلم های آموزشی

مولاژها و تجهیزات

شورا ها

شورای آموزشی

شورای ارتقا اساتید

کتابخانه

مسئول کتابخانه

معرفی کتابخانه

ترجمه و تالیف کتاب

آموزش مداوم

فرم بازآموزی

معاونت اداری مالی

معاون اداری - مالی

امور عمومی

کارگزینی

حسابداری

دبیر خانه

بایگانی

کارپرداز

امین اموال

انبار دار

خدمات

گروهای آموزشی

گروهها آموزشی پرستاری

کارشناسی پرستاری

گروه آموزشی پرستاری اورژانس مراقبتهای ویژه

معرفی گروه آموزشی اورژانس و مراقبت های ویژه

اعضاگروه آموزشی اورژانس و مراقبت های ویژه

گروه آموزشی پرستاری داخلی- جراحی، فن پرستاری و پرستاری سلامت جامعه

معرفی گروه گروه آموزشی داخلی جراحی و فن پرستاری

اعضا گروه داخلی و جراحی و فن پرستاری

گروه آموزشی پرستاری سالمندی و روان پرستاری

گروه آموزشی روان پرستاری

کارشناسی ارشد
کارشناسی

معرفی گروه گروه آموزشی داخلی جراحی و فن پرستاری

گروه آموزشی پرستاری کودکان ومدیریت پرستاری

گروههای آموزشی مامایی

کارشناسی پیوسته و کارشناسی ناپیوسته مامایی

اعضای گروه مامایی

گروه آموزش مامایی

گروه آموزشی سلامت باروری

کارشناسی

کارشناسی ارشد

رشته های علوم پایه

اعضای هیئت علمی

مدیریت پژوهشی

مدیر پژوهش و شرح وظایف مدیر پژوهش

لیست طرح های مصوب پژوهشی

فلوچارت پژوهشی

آئین نامه ها و بخشنامه ها

اعضای کمیته پژوهش

فرآیند تصویب طرح تحقیقاتی

روز شمار پژوهش

مدیریت امورفرهنگی

تحصیلات تکمیلی

معرفی مسئول و شرح وظایف

آئین نامه کارشناسی ارشد

راهنمای نگارش پایان نامه

روال تصویب پروپوزال دانشجویان ارشد

اعضای شورای تحصیلات تکمیلی

اسامی دانشجویان ارشد

عناوین پایان نامه ها

فرم ها

سر فصل دروس رشته ها

واحد توسعه آموزش EDO

معرفی واحد

آیین نامه ها

کمیته ها

کمیته برنامه ریزی آموزشی

کمیته ارزشیابی آموزش

نمونه سوالات

استعدادهای درخشان

مسئول استعدادهای درخشان

آئین نامه و مقررات

کمیته تحقیقات دانشجویی

واحد فن آوری اطلاعات

شرح فعالیت ها

مرکز کامپیوتر و اینترنت

مطالب آموزشی

لینک های مفید

آیین نامه ها و بخشنامه ها

هسته مشاوره پیشرفت تحصیلی

نقشه سایت

بانک اطلاعات جامع مامایی کرمانشاه

ارتباط با ما