دکتر مستانه کامروامنش

کامراومنش

مدیر گروه :دکتر مستانه کامروامنش دکتری سلامت باروری

مرتبه:استادیار

علاقه مندی: سلامت باروری، بیماریهای زنان،  بارداری ، زایمان، پس از زایمان، بارداری های پرخطر، مشاوره در مامایی، طب مکمل در مامایی، تنظیم خانواه و سلامت زنان

 Email: kamravamanesh@yahoo.com