اعضا هیات علمی


 

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

نوع استخدام

رشته تحصیلی

1

دکتر علی رضا خاتونی

استاد

رسمی

پرستاری

2

دکنررستم جلالی

استاد

رسمی

پرستاری

3

دکتر امیر جلالی

دانشیار

رسمی

پرستاری

4

دکتر علیرضا عبدی

دانشیار

پیمانی

پرستاری

5

دکترسوسن حیدرپور

دانشیار

رسمی

مامایی

6

دکتر نادر سالاری

دانشیار

رسمی

آمار

7

علی اکبر ویسی رایگان

استادیار

رسمی

پرستاری

8

دکترپروین عباسی

استادیار

رسمی

پرستاری

9

دکترفرانک جعفری

استادیار

رسمی

مدیریت بهداشت

10

دکتر بهزاد همت پور

استادیار

رسمی

هوشبری

11

دکترطیبه ماه ور

استادیار

پیمانی

پرستاری

12

دکترلیلی رستم نیا

استادیار

تعهدات قانونی

پرستاری

13

دکتروحید قنبری

استادیار

تعهدات قانونی

مدیریت در سوانح وبلایا

14

دکترمرضیه کبودی

استادیار

رسمی

مامایی

15

دکترمستانه کامروامنش

استادیار

پیمانی

مامایی

16

اعظم باخته

استادیار

پیمانی

مامایی

17

دکتر سعیده بخشی

استادیار

طرح و تعهدات قانونی

داخلی

18

دکتر سمیرا گلعذار

استادیار

طرح و تعهدات قانونی

مامایی

19

دکتر کوثر قادری

استادیار

طرح و تعهدات قانونی

مامایی

20

احمد خشای

مربی

رسمی

پرستاری

21

بهنام خالدی پاوه

مربی

رسمی

پرستاری

22

فاطمه حدادیان

مربی

پیمانی

پرستاری

23

اکرم قبادی

مربی

پیمانی

پرستاری

24

اعظم فرجی

مربی

پیمانی

پرستاری

25

معصومه اسمعیلی وند

مربی

پیمانی

پرستاری

26

محمود رحمتی

مربی

پیمانی

پرستاری

27

سمیه مهدوی کیان

مربی

طرح و تعهدات قانونی

پرستاری

28

صبا کریمی تنگابی

مربی

پیمانی

پرستاری

29

محمد مهدی خشمین

مربی

طرح و تعهدات قانونی

پرستاری

30

مسعود فلاحی

مربی

پیمانی

پرستاری

31

کامران وفایی ده باغی

مربی

پیمانی

پرستاری

32

مژگان خلیلی

مربی

رسمی

مامایی

33

لیدا منتی

مربی

پیمانی

مامایی 

 

آدرس: کرمانشاه میدان ایثار ، بلوار دولت آباد، دانشکده پرستاری و مامایی
کدپستی : 6719816593
تلفن : 38162538 - 38162401
فکس: 38162532 - 38162520