گروه آموزشی سلامت باروری/ مدیر گروه

 

 

عکس دکتردکتر کامروا

مدیر گروه:

دکتر مستانه کامروامنش  دکتری سلامت باروری از دانشگاه علوم پزشکی اصفهان/استادیار/ علاقه مندی:  سلامت باروری، بیماریهای زنان،  بارداری ، زایمان، پس از زایمان، بارداری های پرخطر، مشاوره در مامایی، طب مکمل در مامایی، تنظیم خانواه و سلامت زنان، Email: kamravamanesh@yahoo.com