معاون اداری و مالی

معاون اداری و مالی دانشکده پرستاری ومامایی/08338282102

 معاونت اداری و مالی ماموریت دارد در جهت ایجاد بستری مناسب برای پیشبرد اهداف آموزشی، پژوهشی، دانشجویی و فرهنگی دانشکده تلاش کرده و براساس سیاست ها و برنامه های مصوب و از طریق تامین و تخصیص منابع مالی ( درآمدها و اعتبارات ) با ارائه خدمات اداری، مالی و رفاهی، دیگر واحدهای دانشکده را در جهت ایفای ماموریت های خود پشتیبانی نماید.

وظیفه ما ایجاد شرایط مطلوب برای توسعه فعالیت های آموزش ، پژوهش و فرهنگی می باشد. ما سعی خواهیم نمود با توانمندسازی سرمایه های سازمانی، افزایش انگیزه در کارکنان، استفاده بهینه از تمامی ظرفیتهای مادی و معنوی دانشکده جهت خلق ثروت و مدیریت صحیح منابع مالی و تحول در برنامه ها به رسالت فوق که رضایت ارباب رجوع می باشد دست یافته و در جهت اعتلای مادی و معنوی اساتید، کارکنان و دانشجویان بکوشیم.

 

 

آدرس: کرمانشاه میدان ایثار ، بلوار دولت آباد، دانشکده پرستاری و مامایی
کدپستی : 6719816593
تلفن : 38162538 - 38162401
فکس: 38162532 - 38162520