دکتر فرانک جعفری

دکتر فرانک جعفری /

 

دکتر فرانک جعفری

مدرک تحصیلی: دکترای تخصصی مدیریت خدمات بهداشتی

مرتبه: استاد یار

 علاقه مندی ها :سیاستگذاری سلامت-اقتصاد سلامت-پرستاری سلامت جامعه

رزومه

ایمیل: Faranakjafari2002@yaoo.com

دکتر طیبه ماه ور


دکتر طیبه ماه ور
دکتر طیبه ماه ور
مدرک تحصیلی: دکتری پرستاری ا
مرتبه:استاد یار 
علاقه مندیها:  اتنوگرافی-ارتوپدی-ارتباطات بین فردی-تروما

رزومه

Email: Mandanamahvar@yahoo.com

دکترعلیرضا خاتونی

دکتر علی رضا خاتونی

 

دکتر علیرضا خاتونی

مرتبه: استاد تمام 

  علاقمندی: آموزش و یادگیری مبتنی بر اینترنت آموزش بالینی- مراقبت های ویژه 

  رزومه

   Email: Akhatony@kums.ac.irakhatony@gmail.com

احمد خشای

احمد خشای

 

 

احمد خشای

مدرک تحصیلی: کارشناس ارشد پرستاری

مرتبه: مربی آموزشی

علاقه مندی ها: مفاهیم پایه - انکولوژی - غدد درون ریز- قلب وعروق

   رزومه

 

دکتر لیلی رستمی نیا


رزومه

دکتر لیلی رستمی نیا

مدرک تحصیلی: دکترای آموزش پرستاری

مرتبه: استادیار

رزومه

 

 

دکتر فاطمه حدادیان

 


خانم دکتر حدادیان

 

 دکتر فاطمه حدادیان

مدرک تحصیلی: کارشناس ارشد پرستاری و دکترای پرستاری

مرتبه: استادیار 

علاقه مندی ها : مراقبت پرستاری مبتنی بر هوش هیجانی- مراقبت پرستاری در بیماران دیالیز - حوزه های طب سنتی

  رزومه

اکرم قبادی کارشناس

 

رزومه

 

اکرم قبادی

مدرک تحصیلی: کارشناس ارشد پرستاری داخلی جراحی، دانشجوی دکتری پرستاری

مرتبه: مربی

 علاقه مندی ها:آموزش و پیشگیری و کنترل در دیابت –بیماریهای قلبی -آموزش

 رزومه  

 

 

صبا کریمی

 

رزومه

 

صبا کریمی

مدرک تحصیلی: کارشناس ارشد پرستاری

مرتبه: مربی

 علاقمندی:: خودمراقبتی در بیماریهای مزمن-اپیدمیولوژی بیماریها- پیشگیری از بیماریهای واگیر غیرواگیر

رزومه  

مسعود فلاحی

 

فلاحی

 

مسعود فلاحی

مدرک تحصیلی: کارشناش ارشد  پرستاری

مرتبه:مربی

 رزومه

 

 

 

دکتر نسیم هاتفی مودب

 

هاتفی   

دکتر نسیم هاتفی مودب

مدرک تحصیلی: دکتری پرستاری

مرتبه: استادیار

  علاقمندی: سیاست گذاری سلامت، تنظیم مقررات در پرستاری، قانون گذاری پرستاری داخلی - جراحی، مراقبت در منزل، تحقیقات کیفی

 رزومه

دکتر محمدمهدی محمدی

محد مهدی محمدی

 

  دکتر محمدمهدی محمدی

مدرک تحصیلی: دکتری پرستاری

مرتبه: استادیار

 علاقمندی:ابزار سازی ،فرا تحلیل، روان سنجی ابزار ، کارآزمایی بالینی، مرور نظام مند و فراتحلیل

رزومه  

 

کارشناسان گروه

 

سرکار خانم صحرا بهروش / کارشناس گروه پرستاری

سرکار خانم شهناز محمدی / کارشناس گروه پرستاری

 

تلفن تماس: 38162560-083