دکتر فرانک جعفری

دکتر فرانک جعفری /

 

دکتر فرانک جعفری / دکترای تخصصی مدیریت خدمات بهداشتی از دانشگاه تهران/ استاد یار/ رزومه / علاقمندی:سیاستگذاری سلامت-اقتصاد سلامت-پرستاری سلامت جامعه Faranakjafari2002@yaoo.com

دکترعلیرضا خاتونی

دکتر علی رضا خاتونی

 

دکتر علیرضا خاتونی از دانشگاه علوم پزشکی تهران/استاد تمام   رزومه

  علاقمندی: آموزش و یادگیری مبتنی بر اینترنت آموزش بالینی- مراقبت های ویژه

   Email: Akhatony@kums.ac.irakhatony@gmail.com

احمد خشای

احمد خشای

 

 

احمد خشای کارشناس ارشد پرستاری استاد یار /  رزومه /علاقمندی مفاهیم پایه - انکولوژی - غدد درون ریز- قلب وعروق

 

دکتر لیلی رستمی نیا


رزومه

دکتر لیلی رستمی نیا/  دکترای آموزش پرستاری از دانشگاه علوم پزشکی تهران/ دانشیار/رزومه

 

 

دکتر فاطمه حدادیان

 


خانم دکتر حدادیان

 

 دکتر فاطمه حدادیان کارشناس ارشد پرستاری از دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز و دکترای پرستاری  از دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

استادیار  رزومه

علاقمندی: مراقبت پرستاری مبتنی بر هوش هیجانی- مراقبت پرستاری در بیماران دیالیز - حوزه های طب سنتی

 

اکرم قبادی کارشناس

 

رزومه

 

اکرم قبادی کارشناس ارشد پرستاری داخلی جراحی از دانشگاه علوم پزشکی شیراز و دانشجوی دکتری پرستاری دانشگاه علوم پزشکی تهران / مربی رزومه  علاقمندی:آموزش و پیشگیری و کنترل در دیابت –بیماریهای قلبی -آموزش

 

 

 

صبا کریمی

 

رزومه

 

صبا کریمی کارشناس ارشد پرستاری/مربی رزومه  علاقمندی:: خودمراقبتی در بیماریهای مزمن-اپیدمیولوژی بیماریها- پیشگیری از بیماریهای واگیر غیرواگیر

مسعود فلاحی

 

فلاحی

 

مسعود فلاحی کارشناش ارشد  پرستاری از دانشگاه علوم پزشکی /مربی/رزومه

 

 

 

دکتر نسیم هاتفی مودب

 

هاتفی   

دکتر نسیم هاتفی مودب دکتری پرستاری/استادیار رزومه  علاقمندی: سیاست گذاری سلامت، تنظیم مقررات در پرستاری، قانون گذاری پرستاری داخلی - جراحی، مراقبت در منزل، تحقیقات کیفی

دکتر محمدمهدی محمدی

محد مهدی محمدی

 

  دکتر محمدمهدی محمدی دکتری پرستاری/ استادیار/ رزومه  علاقمندی:ابزار سازی ،فرا تحلیل، روان سنجی ابزار ، کارآزمایی بالینی، مرور نظام مند و فراتحلیل

 

کارشناسان گروه

 

سرکار خانم صحرا بهروش / کارشناس گروه پرستاری

سرکار خانم معصومه حبیبی / کارشناس گروه پرستاری

 

تلفن تماس: 38162560-083