ارتباط با ما

آدرس : کرمانشاه میدان ایثار ، بلوار دولت آباد، دانشکده پرستاری و مامایی 

کدپستی : 6719816593

تلفن :38162538-38162401

فکس:38162532-38162520