مدیرگروه


دکتر پروین عباسی
دکتر پروین عباسی
مدرک تحصیلی: دکترای تخصصی پرستاری
مرتبه: دانشیار

علاقه مندی ها: پژوهش های کیفی، پژوهش های ترکیبی، مطالعات کارآزمایی بالینی در حیطه بیماری های مزمن

Email: p-abasi6330@kums.ac.ir , p_abasi6330@yahoo.com 
تلفن 38162180-083

 

 

آدرس: کرمانشاه میدان ایثار ، بلوار دولت آباد، دانشکده پرستاری و مامایی
کدپستی : 6719816593
تلفن : 38162538 - 38162401
فکس: 38162532 - 38162520