برنامه ملاقات با ریاست و معاونین دانشکده

 

 برنامه ملاقات با ریاست و معاونین دانشکده

 ردیف نام و نام خانوادگی  روزهفته   زمان ملاقات
 1 دکتر علی اکبر ویسی رایگانی  شنبه الی چهارشنبه 12-14 
2 دکتر سوسن حیدر پور  شنبه الی چهارشنبه  12-14
3 دکتر رستم جلالی  دوشنبه الی چهارشنبه   10-13
4  دکتر نادر سالاری  شنبه الی چهارشنبه  12-14
5 دکتر پروین عباسی

شنبه و یکشنبه

8-12