مژگان خلیلی مدیر گروه آموزش مامایی، هیئت علمی

 

خانم خلیلی
 
مژگان خلیلی دانشجوی دکتری روانشناسی سلامت

 

برنامه هفتگی مژگان خلیلی

رزومه خانم مژگان خلیلی

 
علاقه مندی های تحقیقاتی:بهداشت باروری، یائسگی، مشاوره در بارداری و زایمان، ناباروری

 

تلفن تماس: 38162559-083

ایمیل: khalily1267@yahoo.com

خانم دکتر آرزو حاصلی دکترای تخصصی سلامت باروری، استادیار

دکترحاصلی

دکتر آرزو حاصلی دکترای تخصصی سلامت باروری، استادیار

 برنامه هفتگی دکتر آرزو حاصلی

 رزومه خانم دکتر آرزو حاصلی

 علاقه مندی های تحقیقاتی: بارداری و زایمان، سلامت جنسی، سلامت زنان و خانواده تلفن

تماس: 38162559-083

 ایمیل:ar_haseli@yahoo.com

سرکار خانم لیدا منتی کارشناس ارشد مامایی/ مربی

دکتر سالاری

لیدا منتی کارشناس ارشد مامایی/ مربی

 برنامه  هفتگی  خانم منتی

علاقمندی های تحقیقاتی: باروری و ناباروری، طب سنتی، یائسگی، سلامت جنسی، زایمان فیزیولوژیک، بهداشت باروری

تلفن تماس: 8162559-083

ایمیل: lidamenati@kums.ac.ir

 

 

سرکار خانم دکتر شریفی پور/ استادیار

عکس فروزان شریفی پور

دکترفروزان شریفی پور/استادیار

 برنامه  هفتگی دکترفروزان شریفی پور

علاقمندی های تحقیقاتی: مامایی، زایمان فیزیولوژیک، بهداشت باروری و سلامت جنسی

تلفن تماس:09187197787

ایمیل: F.sharifi@kums.ac.ir

سرکار خانم پریچهر نوری ارشد مامایی/همکار آموزشی

  

pic

برنامه هفتگی پریچهر نوری

 رزومه پریچهر نوری:

علاقه مندی های تحقیقاتی:

تلفن تماس: 38162559-083

ایمیل: parichehr.nouri@yahoo.com

دکتر سمیرا گلعذار دکترای بهداشت باروری

دکتر گلعذار

 دکتر سمیرا گلعذار دکترای بهداشت باروری

برنامه هفتگی خانم دکتر سمیرا گلعذار

رزومه خانم دکتر  سمیرا گلعذار

علاقه مندی های تحقیقاتی: بارداری و زایمان، سلامت باروری و جنسی، بیماری های زنان

تلفن: 38162559-083

ایمیل:samira.golezar@kums.ac.ir

دکتر کوثر قادری دکترای بهداشت باروری

 

برنامه هفتگی خانم دکتر کوثر قادری

 

علاقه مندی های تحقیقاتی: سلامت جنسی و بیماری های مقاربتی، مراقبت مستمر مامایی و مراقبت مامایی از راه دور (Tele Midwifery)، سلامت باروری و COVID-19، اخلاق در مامایی، لیبروزایمان خوشایند، غربالگری سرطان زایمان.

 

تلفن: 38162559-083

ایمیل: kowsar.qaderi@gmail.com

 

 

 

خانم مرضیه اسفندیاری ارشد مامایی / همکار آموزشی

 

pic

برنامه هفتگی خانم مرضیه اسفندیاری

رزومه خانم مرضیه اسفندیاری

علاقمندی های تحقیقاتی: 

 تلفن تماس: 8162559-083

ایمیل: sfandiarymarzieh@yahoo.com