دکتر علی اکبر ویسی رایگانی رئیس دانشکده

 

دکتر ویسی

 
دکتر علی اکبر ویسی رایگان،دکترای تخصصی پرستاری،استادیار
رزومه - برنامه هفتگی
علاقمندی:مراقبتهای ویژه -پژهشهای کیفی و کمی- آموزش بالینی
تلفن 08338162545
 

پیام ریاست دانشکده

 بسمه تعالی

ورود دانشجویان گرامی را به عرصه علم و معرفت خوش آمد می گوییم. امید که این ورود به عرصه دانش منجر به رشد و بالندگی نظام مقدس جمهوری اسلامی گردد. این دانشکده با برخورداری از نیروی انسانی تواتنمند، متعهد و سخت کوش سعی دارد با همکاری سایر واحد های دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی کرمانشاه موفق به تولید دانش بومی، آموزش نیروی انسانی و ارتقاع سلامت جامعه گردد.

به منظور دستیابی به هدف فوق، کلیه اعضاء هیئت علمی، کارکنان و دانشجویان این دانشکده خود را ملزم به بروز رسانی دانش و رعایت اخلاق حرفه ای می دانند. این دانشکده سعی در ارائه خدمات آموزشی با کیفیت و متناسب با نیاز های روز جامعه همراه با رعایت حقوق گیرندگان خدمت دارد. 

امید آنکه این دانشکده با توسعه روابط بین الملل خود بتواند جایگاه منطقه ای و بین المللی خود را در تربیت پرستاران و ماماهای توانمند ایفا نماید.

دکتر علی اکبر ویسی رایگانی

 رئیس دانشکده پرستاری و مامایی

 دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

   سوابق  اجرایی:

1-         رئیس دانشکده پرستاری ومامایی کرمانشاه درسال1386تا1388 و ازسال 1396تاکنون

2-         رئیس هیئت مدیره نظام پرستاری کرمانشاه ازسال 1381 تا1398

3-         عضو هیئت مدیره نظام پرستاری کرمانشاه ازسال 1381 تاکنون

4-         عضوشورای عالی نظام پرستاری از سال 1398 تا کنون

5-         رئیس کمیسون پایش و ارزیابی شورای عالی نظام پرستاری از سال 1398 تا کنون

6-         رئیس شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده پرستاری ومامایی کرمانشاه88-1387 واز96 تا کنون

7-         معاون آمورشی دانشکده پرستاری ومامایی کرمانشاه از سال 89تا90

8-         معاون اداری مالی دانشکده پرستاری ومامایی کرمانشاه از سال 90 تا91

9-         عضوشورای عالی بسیج جامعه پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

10-       عضو کمیته ساماندهی آموزش مداوم دانشکاه علوم پزشکی کرمانشاه از سال 1387تا کنون

11-       عضو شورای توسعه آموزش دانشگاه 1387تا88واز96 تا کنون

12-       عضوشورای آموزشی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه1386تا88 واز96 تا کنون

13-       عضوشورای پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه1386تا88 واز96 تا کنون

14-       رئیس شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده پرستاری ومامایی کرمانشاه88-1387 واز96 تا کنون

15-       عضو کارگروه علمی دانشکده پرستاری ومامایی ازسال 1390تا کنون

16-       عضو کارگروه بررسی صلاحیت های علمی شرکت کنندگان در فراخوان جذب هیات علمی دانشکده پرستاری  ازخرداد1391 تا کنون

17-       عضو کارگروه  تخصصی بهداشت ،درمان،حوادث وسوانح غیرمترقبه استان کرمانشاه از 1391  تاکنون

18-       عضوکمیته بحران و بلایای استان از91 تاکنون

روسای قبلی دانشکده

دانشکده