دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه / مدیریت پژوهش / آئین نامه ها و بخشنامه ها

آئین نامه ها و بخشنامه ها

دستورالعمل نحوه ی تخصیص اعتبار پژوهشی به اعضای هیات علمی و سایر مقررات مربوط به طرح های تحقیقاتی و پایان نامه های دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

 این آیین نامه در دو بخش تدوین شده که بخش اول به منظور تشویق و ترغیب اعضای هیات علمی به انجام فعالیتهای پژوهشی هدفمند و هزینه کرد بهینه اعتبارات پژوهشی و بخش دوم مربوط به مقررات پایان نامه ها و طرح های تحقیقاتی می باشد

همکاران محترم جهت کسب اطلاعات بیشتر روی فایل های زیر کلیک نمایید:آیین نامه انتخاب پژوهشگر برتر آیین نامه انتخاب پژوهشگر برتردر سال1392

 

ضریب تاثیر ضریب تاثیرمجلات ISI در سال 1392

 

آیین نامه پاداش چاپ مقالات آیین نامه پاداش چاپ مقالات