مژگان خلیلی مدیر گروه آموزش مامایی، هیئت علمی

 

خانم خلیلی
 
مژگان خلیلی دانشجوی دکتری روانشناسی سلامت

 

برنامه هفتگی مژگان خلیلی

رزومه خانم مژگان خلیلی

 
علاقه مندی های تحقیقاتی:بهداشت باروری، یائسگی، مشاوره در بارداری و زایمان، ناباروری

 

تلفن تماس: 38162559-083

ایمیل: khalily1267@yahoo.com