به سایت دانشکده پرستاری و مامایی کرمانشاه خوش آمدید.
دکتر ویسی 2

آلبوم چرخشی

 • جلسه پایش گروه پرستاری در تاریخ 23/7/1397 با حضور معاونت محترم آموزش و مدیران محترم این معاونت در دو جلسه نشست با دانشجویان کارشناسی ارشد و اعضای هیئت علمی برگزار و مشکلات آموزشی دانشجویان و اساتید مورد بررسی قرارگرفت. کمبود اعضای هیئت علمی، افزایش
 • دانشجویان جدید الورود
 • مهر
 • عکس بررسی وضعیت سلامت
 • مهارتها
 • مهارتها
 • عکس بررسی وضعیت سلامت
 • عکس بررسی وضعیت سلامت
 • عکس مراقبت پرستاری
 • دکتر علی رضا عبدی

 

 

 

گارگاه برای دانشجویان نخبه برای اطلاعات بیشتر بهhttp//et.kums.ac..ir

 

قابل توجه دانشجویان نخبه گارکاه آشنایی با مقرات 19/8/97 دانشکده پزشکی

 
قابل توجه کلیه دانشجویان مهلت ثبت نام در بیست و هفتمین  جشنواره انتخاب  دانشجوی نمونه کشوری از تاریخ 24/7/97 لغایت 30/7/97  تمدید گردید
 

 

 

 

 

فراخوان شرکت در بیست و چهارمین جشنواره تحقیقاتی علوم پزشکی رازی