به سایت دانشکده پرستاری و مامایی کرمانشاه خوش آمدید.

اخبار

همایش ها و سمینارهای سراسری

سمینار تحقیقات عصب_ روانپزشکی
[ تعداد بازدید : ۱۸۳ ]
کنگره مشترک  تولید مثل
[ تعداد بازدید : ۳۸۸ ]

پایگاه های اطلاعاتی و مجلات الکترونیکی

قابل توجه گروه های آموزشی ، اعضاء محترم هیات علمی و دانشجویان

  • در سال 2013 دسترسی به پایگاه md consult فراهم گردید
  • دسترسی به پایگاه های اطلاعاتی(ebsco (medline - cinahi - health business) از تاریخ 6 بهمن لغایت 6 اسفند بصورت آزمایشی فراهم شده است خواهشمند است ضمن بازدید از آدرس http://search.ebscohost.com و پورتال کتابخانه نظرات خود را در خصوص نیاز به این پایگاه ها به این مرکز ارسال فرمایید.

پایگاههای اطلاعاتی


مجلات الکترونیکی

منابع الکترونیکی 2 منابع الکترونیکی 14 فیلم سلامت منابع الکترونیکی 5
منابع الکترونیکی 1 منابع الکترونیکی 16 inlm jurnal
منابع الکترونیکی 6 منابع الکترونیکی 15 پورتال کتابخانه منابع الکترونیکی 13
منابع الکترونیکی 12 منابع الکترونیکی 9
منابع الکترونیکی 7
منابع الکترونیکی 3 منابع الکترونیکی 10
 
منابع الکترونیکی 8
آرم3 تامین منابع
 
منابع الکترونیکی 11