به سایت دانشکده پرستاری و مامایی کرمانشاه خوش آمدید.
دکتر ویسی رایگانی رئیس دانشکده پرستاری ورئیس هیئت مدیره نظام پرستاری استان کرمانشاه با حضور به عنوان سخنران پیش ازخطبه های نماز جمعه شهر کرمانشاه

آلبوم چرخشی

 • جلسه پایش گروه پرستاری در تاریخ 23/7/1397 با حضور معاونت محترم آموزش و مدیران محترم این معاونت در دو جلسه نشست با دانشجویان کارشناسی ارشد و اعضای هیئت علمی برگزار و مشکلات آموزشی دانشجویان و اساتید مورد بررسی قرارگرفت. کمبود اعضای هیئت علمی، افزایش
 • دانشجویان جدید الورود
 • مهر
 • عکس بررسی وضعیت سلامت
 • مهارتها
 • مهارتها
 • عکس بررسی وضعیت سلامت
 • عکس بررسی وضعیت سلامت
 • عکس مراقبت پرستاری
 • دکتر علی رضا عبدی
 
 اطلاعیه جلسه EDOبا عنوان اساسنامه کمیته های  دانشجویی  توسعه آموزش پزشکی در تاریخ 16/10/97  برای دانشجویان پرستاری و مامایی در دانشکده برگزار می گردد
 
 
 
 
 
اشنایی با بسته های خدمت در مامایی 24و26 دی ماه اشنایی با بسته های خدمت در مامایی 24و26 دی ماه اشنایی با بسته های خدمت در مامایی 24و26 دی ماه اشنایی با بسته های خدمت در مامایی 24و26 دی ماه آشنایی با بسته های خدمت مامایی
اشنایی با بسته های خدمت در مامایی 24و26 دی ماه
 
 
اطلاعیه برای دانشجویان مامایی اصلاحیهاطلاعیه برای دانشجویان ماماییاز تاریخ 9/10/97 به 15/10/97 انتقال پیداکرد
 

اطلاعیه برای دانشجویان ارشد اطلاعیه برای دانشجویان ارشد

 

 

 

 

گارگاه برای دانشجویان نخبه برای اطلاعات بیشتر بهhttp//et.kums.ac..ir

 

قابل توجه دانشجویان نخبه گارکاه آشنایی با مقرات 19/8/97 دانشکده پزشکی

 
قابل توجه کلیه دانشجویان مهلت ثبت نام در بیست و هفتمین  جشنواره انتخاب  دانشجوی نمونه کشوری از تاریخ 24/7/97 لغایت 30/7/97  تمدید گردید
 

 

 

 

 

فراخوان شرکت در بیست و چهارمین جشنواره تحقیقاتی علوم پزشکی رازیاطلاعیه کارت شناسایی دانشجویان اطلاعیه کارت شناسایی دانشجویان
 

 

اطلاعیه ژورنال کلاب26/9/96 مراقبت شفقت آمیز دکتر علی اکبر ویسی رایگان  برگزار میگردد

اطلاعیه  ژورنال کلاب دوشنبه 12/9/97  برگزارنمیگردد

اطلاعیه برگزاری ژورنال کلاب

 

 

اطلاعیه برگزاری ژورنال کلاب 

EDOامروز کنسل و درتاریخ 26/8/97 ساعت 12/30 -14 برگزار خواهد شد

 
 
 
 
 
 

قابل توجه 970716 ژورنال کلاب برگزا ر نمی شود

اطلاعیه ژورنال کلاب 23/7/97 برگزار نمی گردد
 
اطلاعیه ژورنال کلاب 16/7/97 برگزار  نمی گردد
 ژورنال کلاب97