آقای محمود رحمتی مدیر گروه روان پرستاری

محمود رحمتی  محمود رحمتی

مدرک تحصیلی: کارشناس ارشد روان پرستاری

مرتبه: مربی

علاقه مندی ها: سلامت معنوی، گروه درمانی، سالمندی

  رزومه

  Email: mrahmati@kums.ac.ir mrahmati1983@gmail.com

 

 

دکتر امیر جلالی

دکتر امیر جلالی

دکتر امیر جلالی

مدرک تحصیلی: کارشناس ارشد روان پرستاری و دکترای تخصصی پرستاری

مرتبه: استاد تمام

علاقه مندی ها: تحقیقات کیفی، اختلالات مصرف مواد، ابزارسازی

 رزومه 

Email: a_jalali@kums.ac.ir ,Jalali_amir@yahoo.com

بهنام خالدی

خالدی

بهنام خالدی
مدرک تحصیلی: دانش آموخته کارشناسی ارشد آموزش مدیریت روان پرستاری

مرتبه: مربی

علاقه مندی ها: تحقیقات خواب، طب مکمل

bkhgaledi@ygmail.com


تاریخ بروزرسانی : ۱۲ مهر ۱۴۰۲ ۱۳:۳۳

وهاب کرمی وند

وهاب کرمی وند

مدرک تحصیلی: کارشناس ارشد سالمندی

مرتبه: مربی

علاقه مندی ها: سالمندی سالم، سالمندی فعال، اختلالات شناختی سالمندان

  رزومه

Email: vahab.karamivand@kums.ac.ir---karamivandv@yahoo.com

محمدجواد ویسی

 

محمد جواد ویسی

مدرک تحصیلی: کارشناس ارشد سالمندی

مرتبه: مربی

  رزومه

کارشناس گروه

 

 

 مریم سلیمیکارشناس ارشد گروه پرستاری سالمندی و روان پرستاری

 Email: salimim68@yahoo.com