مرکز کامپیوتر و اینترنت

مرکز کامپیوتر و اینترنت دانشکده پرستاری دارای 16 دستگاه کامپیوتر برای دانشجویان و 1 دستگاه کامپیوتر برای اساتید و همچنین چاپگر و اسکنر و دستگاه پروژکتور جهت استفاده دانشجویان و اساتید به منظور برگزاری کلاس های آموزشی، انجام تکالیف دانشجویی و همچنین استفاده از اینترنت می باشد.