دکتر پروین عباسی

پروین عباسی

 

دکتر پروین عباسی
مدرک تحصیلی: دکترای تخصصی پرستاری
مرتبه: دانشیار

علاقه مندی ها: پژوهش های کیفی، پژوهش های ترکیبی، مطالعات کارآزمایی بالینی در حیطه بیماری های مزمن

Email: p-abasi6330@kums.ac.ir , p_abasi6330@yahoo.com 
تلفن 38162180-083

دکتر رستم جلالی

دکتر سالاری

  دکتر رستم جلالی

مدرک تحصیلی: دکترای پرستاری

مرتبه: استادتمام

علاقه مندی ها: پژوهش کیفی، بیماری های قلبی عروقی - ویژه، بیماری های مزمن

رزومه

Email: ks_jalali@yahoo.com

 

 

دکتر نادر سالاری

دکتر نادر سالاری/دکترای تخصصی آمار /دانشیار

دکتر نادر سالاری
مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی آمار
مرتبه: دانشیار

علاقه مندی ها:

 

Email Address: n_s_514@yahoo.com , n.salari@kums.ac.i