دفتر مشاوره تحصیلی

 
مسئول اساتید مشاور:

برنامه استاد مشاور تحصیلی در راستای رشد و شکوفائی هرچه بیشتر دانشجویان و پیشگیری از افت تحصیلی، فراهم کردن زمینه های ارتقای علمی و رفع مشکلات آموزشی، عاطفی، رفاهی و پژوهشی دانشجویان در مقطع کارشناسی برگزار می شود . در این راستا تلاش می گردد کلیه دانشجویان دانشکده تحت پوشش  این برنامه قرار گیرند.
استاد مشاور یکی از اعضای هیئت علمی یا مربیان آموزشی دانشکده است که مسئولیت هدایت تحصیلی و مشاوره دانشجویان در مقاطع کارشناسی پرستاری و مامایی را به عهده می گیرد و به عنوان اولین سطح ارتباطی با سیستم آموزشی محسوب می گردد. کلیه امور آموزشی (انتقال ، مهمان ، حذف اضطراری و....) منوط به نظر استاد مشاور تحصیلی می باشد.


شرح وظایف:
-  شرکت فعال در جلسات شورای آموزشی دانشکده
- برقراری ارتباط با نودانشجویان و معرفی دفتر مشاوره و گروه منتورینگ از طریق جلسات عمومی و سپس حضور مسئول دفتر مشاوره در کلیه کلاس های دانشجویان ترم اول
- برگزاری وبینارهای مختلف در جهت ارتقا وضعیت تحصیلی و کاهش استرس نودانشجویان
- شناسایی مشکلات عمومی درسی دانشجویان و استفاده از دانشجویان برتر کارشناسی و کارشناسی ارشد جهت رفع اشکالات درسی و بازتدریس دروس از طریق شبکه های اجتماعی
- سرپرستی دفتر منتورینگ
- نیاز سنجی و هماهنگی جهت برگزاری کارگاههای آموزشی و توجیهی جهت دانشجویان(منتور و منتی) مانند مهارتهای ارتباطی، روشهای مطالعه و بررسی مشکلات آموزشی و رفتاری دانشجویان
- پایش کلی وضعیت تحصیلی دانشجویان و ارائه راهکارهای لازم جهت پیشگیری از افت تحصیلی
- تعیین اساتید مشاور دانشکده از بین اعضای هیأت علمی و آموزشی واجد شرایط برای دانشجویان نیازمند به هدایت تحصیلی
- تقسیم بندی دانشجویان نیازمند به توجه و مراقبت بیشتر در زمینه هدایت تحصیلی بین استادان مشاور حداکثر تا قبل از شروع انتخاب واحد هر نیمسال تحصیلی
- شناسایی دانشجویان سرامد دانشکده به لحاظ علمی و اخلاقی از بین دانشجویان ترم چهارم به بعد که برای کمک تحصیلی به دانشجویان ترم های پایین تر علامند می باشند.
- مصاحبه و گزینش علمی—اخلاقی دانشجویان برای کمک در هدایت تحصیلی دانشجویان چهار ترم اول
- انتخاب دانشجویان هدایتگر تحصیلی(منتور) برای دانشجویان(منتی) با کمک گروه منتورینگ دانشکده
- دریافت وضعیت تحصیلی دانشجویان به لحاظ پیشرفت تحصیلی هر ترم و دریافت لیست دانشجویان مشروط
-مشاوره و هدایت تحصیلی اختصاصی برای دانشجویانی که مشکلات تحصیلی دارند
-ارجاع دانشجویان نیازمند مشاوره تخصصی روان به مرکز مشاوره دانشگاه و پیگیری وضعیت و اقدامات انجام شده

 

 

آدرس: کرمانشاه میدان ایثار ، بلوار دولت آباد، دانشکده پرستاری و مامایی
کدپستی : 6719816593
تلفن : 38162538 - 38162401
فکس: 38162532 - 38162520