تعداد بازدیدکنندگان

۳۳ نفر
۰ نفر
۰ نفر
۰ نفر
۱ مرداد ۱۳۹۷
۰ نفر
تاریختعداد کاربرانتعداد صفحات مشاهده شده
۰۵/۰۱ ۱۳   کاربر ۲۶   صفحه
۰۴/۳۱ ۸۷   کاربر ۲۲۲   صفحه
۰۴/۳۰ ۱۰۷   کاربر ۲۵۸   صفحه
۰۴/۲۹ ۷۰   کاربر ۱۳۳   صفحه
۰۴/۲۸ ۷۱   کاربر ۱۲۶   صفحه
۰۴/۲۷ ۹۶   کاربر ۲۹۰   صفحه
۰۴/۲۶ ۱۱۵   کاربر ۳۰۴   صفحه
۰۴/۲۵ ۱۵۷   کاربر ۴۱۹   صفحه
۰۴/۲۴ ۱۱۹   کاربر ۲۷۹   صفحه
۰۴/۲۳ ۱۲۰   کاربر ۲۷۵   صفحه
۰۴/۲۲ ۹۳   کاربر ۱۸۲   صفحه
۰۴/۲۱ ۸۸   کاربر ۲۷۲   صفحه
۰۴/۲۰ ۹۶   کاربر ۲۶۹   صفحه
۰۴/۱۹ ۱۰۸   کاربر ۲۰۶   صفحه
۰۴/۱۸ ۷۸   کاربر ۱۷۴   صفحه
۰۴/۱۷ ۱۰۶   کاربر ۲۵۱   صفحه
۰۴/۱۶ ۱۳۱   کاربر ۲۹۵   صفحه
۰۴/۱۵ ۷۹   کاربر ۱۶۶   صفحه
۰۴/۱۴ ۹۸   کاربر ۱۸۲   صفحه
۰۴/۱۳ ۱۱۹   کاربر ۲۳۵   صفحه
۰۴/۱۲ ۱۲۷   کاربر ۲۷۴   صفحه
۰۴/۱۱ ۱۷۳   کاربر ۳۷۹   صفحه
۰۴/۱۰ ۱۸۱   کاربر ۳۹۳   صفحه
۰۴/۰۹ ۳۰۹   کاربر ۴۹۵   صفحه
۰۴/۰۸ ۱۳۰   کاربر ۲۰۲   صفحه
۰۴/۰۷ ۱۰۴   کاربر ۲۶۷   صفحه
۰۴/۰۶ ۱۵۷   کاربر ۳۷۷   صفحه
۰۴/۰۵ ۱۲۵   کاربر ۳۱۲   صفحه
۰۴/۰۴ ۱۳۳   کاربر ۲۲۹   صفحه
۰۴/۰۳ ۱۱۹   کاربر ۲۴۵   صفحه
ساعتتعداد بازدیددرصد بازدید

ساعت ۰ تا ۱
۲۲,۴۱۹ ۳ %

ساعت ۱ تا ۲
۱۷,۰۸۰ ۲ %

ساعت ۲ تا ۳
۲۹,۷۰۱ ۳ %

ساعت ۳ تا ۴
۵۰,۴۱۹ ۶ %

ساعت ۴ تا ۵
۸,۳۳۳ ۱ %

ساعت ۵ تا ۶
۷,۰۵۱ ۱ %

ساعت ۶ تا ۷
۷,۷۲۷ ۱ %

ساعت ۷ تا ۸
۱۱,۷۴۶ ۱ %

ساعت ۸ تا ۹
۳۵,۶۰۰ ۴ %

ساعت ۹ تا ۱۰
۶۰,۵۹۸ ۷ %

ساعت ۱۰ تا ۱۱
۶۹,۵۳۴ ۸ %

ساعت ۱۱ تا ۱۲
۷۹,۱۰۹ ۹ %

ساعت ۱۲ تا ۱۳
۷۰,۵۶۶ ۸ %

ساعت ۱۳ تا ۱۴
۶۰,۷۶۶ ۷ %

ساعت ۱۴ تا ۱۵
۷۰,۵۲۷ ۸ %

ساعت ۱۵ تا ۱۶
۵۶,۵۷۰ ۶ %

ساعت ۱۶ تا ۱۷
۲۶,۷۰۱ ۳ %

ساعت ۱۷ تا ۱۸
۲۶,۴۱۳ ۳ %

ساعت ۱۸ تا ۱۹
۲۸,۲۸۳ ۳ %

ساعت ۱۹ تا ۲۰
۲۸,۱۹۲ ۳ %

ساعت ۲۰ تا ۲۱
۲۸,۸۱۷ ۳ %

ساعت ۲۱ تا ۲۲
۲۹,۴۳۱ ۳ %

ساعت ۲۲ تا ۲۳
۳۰,۵۷۲ ۳ %

ساعت ۲۳ تا ۲۴
۲۸,۳۴۰ ۳ %
نام کشورتعداد بازدیددرصد بازدید
IRN
IRN
۸,۲۵۶,۹۶۸ ۴۷ %
ZZZ
ZZZ
۴,۷۸۰,۷۸۱ ۲۷ %
USA
USA
۱,۴۹۲,۳۵۵ ۹ %
EU
EU
۷۸۱,۰۵۳ ۴ %
DEU
DEU
۴۷۴,۹۱۲ ۳ %
CHN
CHN
۲۵۹,۴۷۷ ۱ %
UKR
UKR
۲۲۱,۳۷۴ ۱ %
RUS
RUS
۲۰۸,۴۱۰ ۱ %
FRA
FRA
۱۸۱,۱۵۸ ۱ %
JPN
JPN
۱۷۵,۳۰۹ ۱ %

۱۴۸,۱۹۴ ۱ %
GBR
GBR
۱۳۳,۰۸۵ ۱ %
ROM
ROM
۱۲۷,۳۱۱ ۱ %
NOR
NOR
۵۰,۲۳۷ ۰ %
CAN
CAN
۳۱,۶۳۰ ۰ %
POL
POL
۲۸,۱۱۲ ۰ %
KOR
KOR
۲۵,۷۲۷ ۰ %
HKG
HKG
۲۲,۹۰۳ ۰ %
NLD
NLD
۱۸,۱۰۴ ۰ %
ITA
ITA
۱۶,۷۲۰ ۰ %
نام مرورگرتعداد بازدیددرصد بازدید
Chrome
Chrome
۶۲,۷۴۴ ۲۹ %
Firefox
Firefox
۴۲,۶۹۸ ۲۰ %
Other
Other
۴۱,۴۹۸ ۱۹ %
Mozilla
Mozilla
۲۰,۶۴۲ ۹ %
IE 8.0
IE 8.0
۱۰,۳۱۳ ۵ %
IE 9.0
IE 9.0
۹,۵۴۴ ۴ %
IE 6.0
IE 6.0
۸,۹۲۱ ۴ %
Safari
Safari
۷,۰۴۳ ۳ %
Opera
Opera
۴,۶۲۱ ۲ %
IE 7.0
IE 7.0
۳,۹۶۴ ۲ %
IE 11.0
IE 11.0
۳,۲۲۹ ۱ %
IE 10.0
IE 10.0
۲,۹۷۳ ۱ %
Edge
Edge
۳۶۱ ۰ %
سیستم عاملتعداد بازدیددرصد بازدید
Other ۶۰,۴۷۰ ۲۸ %
Windows 7 ۵۹,۸۶۴ ۲۸ %
XP ۲۸,۴۹۰ ۱۳ %
Linux ۲۵,۴۶۰ ۱۲ %
Windows 2003 ۱۷,۵۱۵ ۸ %
Windows 10 ۶,۱۴۵ ۳ %
Windows 8 ۵,۶۶۷ ۳ %
iOS ۴,۲۱۵ ۲ %
Vista ۳,۹۹۵ ۲ %
Android ۳,۴۵۱ ۲ %
FreeBSD ۷ ۰ %
WebOS ۰ ۰ %
Windows Mobile ۰ ۰ %
کلمات جستجو شده 
www.kums.ac.ir ۱,۶۰۱
دانشکده پرستاری کرمانشاه ۱,۳۶۲
زایمان طبیعی در خانه ۱,۱۹۲
دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ۷۳۶
زایمان طبیعی ۵۲۸
kums ۴۵۲
دانشکده پرستاری مامایی کرمانشاه ۴۴۵
kums.ac.ir ۴۳۵
دانشکده پرستاری و مامایی کرمانشاه ۳۶۱
دانشگاه پرستاری کرمانشاه ۲۳۵
دانشکده پرستاری ومامایی کرمانشاه ۱۸۹
دانشکده مامایی کرمانشاه ۱۷۶
دانشگاه پرستاری مامایی کرمانشاه ۱۶۹
تزریق عضلانی ۱۴۵
علوم پزشکی کرمانشاه ۱۴۰
older news google.com/url?sa=?q=how to ۱۲۹
مشاوره ۱۲۵
سایت دانشکده پرستاری کرمانشاه ۱۲۰
پرستاری کرمانشاه ۱۱۸
نحوه زایمان طبیعی ۱۰۰
همایش دانش و تندرستی شاهرود ۹۳
دانشکده پرستاری ۸۲
تروما ۷۰
پایان نامه ۷۰
رستم جلالی ۶۷
سایت دانشگاه پرستاری کرمانشاه ۶۵
آموزش تزریق عضلانی ۶۰
www.kums.ir ۵۳
پرستاری مامایی کرمانشاه ۵۳
مامایی کرمانشاه ۵۲
کارشناسی پرستاری ۵۲
دانشگاه مامایی کرمانشاه ۵۲
کارت ورود به جلسه ۵۱
دانشکده ی پرستاری کرمانشاه ۵۱
سایت دانشکده پرستاری مامایی کرمانشاه ۴۹
www.kums.ac ۴۷
انتخاب واحد ۴۶
تزریق وریدی ۴۴
شوک سپتیک ۴۴
ثبت نام ۴۳
همایش دانشگاه علوم پزشکی شاهرود ۴۳
بخیه زایمان طبیعی ۴۰
آموزش بالینی ۳۹
نحوه ی زایمان طبیعی ۳۸
طرح درس ۳۸
امتحان فاینال پرستاری ۳۸
سایت دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ۳۶
احمد خشای ۳۶
بخیه در زایمان طبیعی ۳۵
دانشگاه پرستاری و مامایی کرمانشاه ۳۵