تعداد بازدیدکنندگان

۱۳ نفر
۸۲,۸۴۱ نفر
۲,۲۹۱ نفر
۳,۲۴۸ نفر
۲۴ شهریور ۱۳۹۷
۳,۶۲۶ نفر
تاریختعداد کاربرانتعداد صفحات مشاهده شده
۰۶/۲۹ ۲۰   کاربر ۸۸   صفحه
۰۶/۲۸ ۳۷   کاربر ۱۴۴   صفحه
۰۶/۲۷ ۱۵۴   کاربر ۴۸۹   صفحه
۰۶/۲۶ ۱۲۱   کاربر ۶۹۸   صفحه
۰۶/۲۵ ۱۳۸   کاربر ۷۱۶   صفحه
۰۶/۲۴ ۱۸۲   کاربر ۷۳۱   صفحه
۰۶/۲۳ ۷۹   کاربر ۴۱۹   صفحه
۰۶/۲۲ ۱۳۵   کاربر ۵۸۷   صفحه
۰۶/۲۱ ۱۴۰   کاربر ۶۵۹   صفحه
۰۶/۲۰ ۱۲۰   کاربر ۵۸۱   صفحه
۰۶/۱۹ ۱۳۴   کاربر ۴۹۰   صفحه
۰۶/۱۸ ۹۳   کاربر ۴۶۰   صفحه
۰۶/۱۷ ۱۰۰   کاربر ۳۰۸   صفحه
۰۶/۱۶ ۰   کاربر ۰   صفحه
۰۶/۱۵ ۰   کاربر ۰   صفحه
۰۶/۱۴ ۰   کاربر ۰   صفحه
۰۶/۱۳ ۰   کاربر ۰   صفحه
۰۶/۱۲ ۰   کاربر ۰   صفحه
۰۶/۱۱ ۰   کاربر ۰   صفحه
۰۶/۱۰ ۰   کاربر ۰   صفحه
۰۶/۰۹ ۰   کاربر ۰   صفحه
۰۶/۰۸ ۰   کاربر ۰   صفحه
۰۶/۰۷ ۰   کاربر ۰   صفحه
۰۶/۰۶ ۰   کاربر ۰   صفحه
۰۶/۰۵ ۰   کاربر ۰   صفحه
۰۶/۰۴ ۰   کاربر ۰   صفحه
۰۶/۰۳ ۰   کاربر ۰   صفحه
۰۶/۰۲ ۰   کاربر ۰   صفحه
۰۶/۰۱ ۰   کاربر ۰   صفحه
۰۵/۳۱ ۰   کاربر ۰   صفحه
ساعتتعداد بازدیددرصد بازدید

ساعت ۰ تا ۱
۲۶۰ ۴ %

ساعت ۱ تا ۲
۲۰۲ ۳ %

ساعت ۲ تا ۳
۸۸ ۱ %

ساعت ۳ تا ۴
۲۶ ۰ %

ساعت ۴ تا ۵
۲۵ ۰ %

ساعت ۵ تا ۶
۳۰ ۰ %

ساعت ۶ تا ۷
۱۹ ۰ %

ساعت ۷ تا ۸
۳۷ ۱ %

ساعت ۸ تا ۹
۲۰۶ ۳ %

ساعت ۹ تا ۱۰
۳۷۶ ۶ %

ساعت ۱۰ تا ۱۱
۳۷۷ ۶ %

ساعت ۱۱ تا ۱۲
۴۵۷ ۷ %

ساعت ۱۲ تا ۱۳
۵۷۸ ۹ %

ساعت ۱۳ تا ۱۴
۶۴۸ ۱۰ %

ساعت ۱۴ تا ۱۵
۳۷۳ ۶ %

ساعت ۱۵ تا ۱۶
۳۴۴ ۵ %

ساعت ۱۶ تا ۱۷
۲۵۹ ۴ %

ساعت ۱۷ تا ۱۸
۳۴۶ ۵ %

ساعت ۱۸ تا ۱۹
۳۱۳ ۵ %

ساعت ۱۹ تا ۲۰
۲۹۲ ۵ %

ساعت ۲۰ تا ۲۱
۳۳۳ ۵ %

ساعت ۲۱ تا ۲۲
۲۴۹ ۴ %

ساعت ۲۲ تا ۲۳
۳۱۰ ۵ %

ساعت ۲۳ تا ۲۴
۲۲۲ ۳ %
نام کشورتعداد بازدیددرصد بازدید
IRN
IRN
۲۶,۸۰۱ ۳۳ %
USA
USA
۱۵,۹۰۲ ۲۰ %
ZZZ
ZZZ
۱۳,۹۲۷ ۱۷ %
DEU
DEU
۷,۵۷۳ ۹ %
ROM
ROM
۳,۵۸۱ ۴ %
RUS
RUS
۲,۰۵۹ ۳ %
FRA
FRA
۱,۹۹۲ ۲ %
CHN
CHN
۱,۷۵۶ ۲ %
GBR
GBR
۱,۵۹۳ ۲ %
JPN
JPN
۱,۲۶۰ ۲ %
CAN
CAN
۱,۰۶۱ ۱ %
HKG
HKG
۸۲۸ ۱ %
DNK
DNK
۷۸۰ ۱ %
UKR
UKR
۴۸۰ ۱ %
NLD
NLD
۳۷۷ ۰ %
KOR
KOR
۳۱۷ ۰ %
ITA
ITA
۲۶۶ ۰ %
TUR
TUR
۲۰۶ ۰ %
AUS
AUS
۲۰۴ ۰ %
EU
EU
۱۶۲ ۰ %
نام مرورگرتعداد بازدیددرصد بازدید
Chrome
Chrome
۹۰۱ ۶۴ %
Firefox
Firefox
۱۹۲ ۱۴ %
Safari
Safari
۱۲۵ ۹ %
Mozilla
Mozilla
۷۴ ۵ %
Other
Other
۳۱ ۲ %
IE 9.0
IE 9.0
۲۶ ۲ %
IE 11.0
IE 11.0
۲۴ ۲ %
IE 10.0
IE 10.0
۸ ۱ %
Edge
Edge
۸ ۱ %
IE 8.0
IE 8.0
۶ ۰ %
IE 7.0
IE 7.0
۳ ۰ %
IE 6.0
IE 6.0
۲ ۰ %
Opera
Opera
۱ ۰ %
سیستم عاملتعداد بازدیددرصد بازدید
Linux ۵۰۷ ۴۱ %
Windows 7 ۳۲۱ ۲۶ %
iOS ۱۲۴ ۱۰ %
Other ۸۳ ۷ %
Windows 8 ۷۸ ۶ %
Windows 10 ۷۴ ۶ %
XP ۲۵ ۲ %
Android ۱۶ ۱ %
Vista ۸ ۱ %
Windows 2003 ۰ ۰ %
FreeBSD ۰ ۰ %
Windows Mobile ۰ ۰ %
WebOS ۰ ۰ %
کلمات جستجو شده 
طرح دوره ۹
برنامه هفتگی ۶
اداره رفاه ۴
ارزشیابی ۴
طرح درس ۳
بیمه رازی ۳
برنامه هفتگی ورودی جدید ۳
تقویم دانشگاهی ۳
فرم ها ۲
kums.ac.ir ۲
روانپرستاری 97 ۲
برنامه کلاس های روانپرستاری ترم یک ۲
fvkhli itj''d ۲
تصویر نماینده حراست ۲
تصویر مسئول بازرسی و حراست ۲
عکس بازشستگی همکاران ۲
عکس جشن بازشستگی همکاران ۲
برنامه هفتگی پرستاری ورودی جدید ۲
عکس مراسم بازنشتگی یکی از همکاران ۲
بعد فرهنگی ترفیع پایه ۲
آیین نامه ۲
بهنام خالدی ۲
بهنام ۲
دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ۱
محمود رحمتی ۱
دانشگاه پرستاری کرمانشاه کجاست؟ ۱
فرم ترفیع پایه سالیانه ۱
فرم دفاع از پایان نامه ۱
بسته تغذیه ۱
سرفصل دروس ۱
تقویم ۱
پروین عباسی ۱
کمیته برنامه ریزی ۱
ترفیع سالیانه ۱
اولویت های پژوهشی ۱
آموزش مداوم ۱
تصویر نماینده حراست دانشکده ها ۱
اولویت پژوهشی ۱
تبریک انتصاب ۱
چارت پرستاری دانشگاه اعلوم پزشکی کرمانشاه ۱
مدارک بیمه رازی ۱
همایش ۱
دانشگاه پرستاری کرمانشاه ۱
برنامه کلاس ها ۱
فرم بیمه تکمیلی ۱
سیاست های کلی خانواده ۱
نگارش پایان نامه پزشکی ۱
پایان نامه پزشکی ۱
پروپوزال ۱
دروس ارائه شده پرستاری نیم سال اول 97/98 ۱