درباره ما

ماموریت

رسالت دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه بعنوان نماد آموزش عالی پرستاری و مامایی کشور، بسترسازی برای تامین خدمات مطلوب به ذی نفعان در ابعاد پایه ای رشته شامل آموزش، پژوهش، مدیریت، خدمات بالینی و جامعه نگر، با محوریت فرهنگ اسلامی ایرانی مبتنی برمعنویت، اخلاق و رفتارحرفه ای از طریق تربیت نیروی انسانی خردورز، با صلاحیت، نوآور و علاقمند به رشته و در راستای حرکت در مسیر دانایی محوری سند چشم انداز 1404 جمهوری اسلامی ایران و نقشه علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه در سطوح ملی منطقه ای و بین المللی می باشد .

بیانیه ارزش ها

دانشکده پرستاری و مامائی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه به عنوان نماد آموزش عالی پرستاری و مامائی کشور با سرلوحه قراردادن «انسان سالم، خانواده سالم، جامعه سالم» مبتنی بر مأموریت های سازمان، ماندگار و هم راستا با بینش ها و ارزش های دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه برای مانائی، تحول ، رشد و شکوفایی ، خود را متعهد به تربیت نیروهای محقق، متبحر، توانمند و برخوردار از فضائل انسانی، اسلامی برای امروز و فردای جامعه می داند. تعهد به این ارزش های مشترک ما را ملزم می کند تا:

  • با توجه و تأکید بر آموزه های دینی بهترین خدمات مراقبتی را برای اعتلای سطح سلامت جامعه فراهم نماییم.
  • با تمرکز بر تعالی سازمان و اخلاق حرفه ای، زمینه لازم برای مشارکت همه عوامل دخیل در آموزش، پژوهش و فرهنگ دانشکده را تأمین و در جهت ایجاد نظام شایسته سالاری تلاش نماییم.
  • با تأکید بر خلاقیت و نوآوری حرفه ای، آموزش و تربیت نیروی مورد نیاز پرستاری و مامائی جامعه از پرستاران وماماهای بالینی تا هیئت علمی، دستیابی به بهترین نتایج را سرلوحه این تعهدات قرار دهیم.
 
تاریخچه

دانشکده پرستاری مامایی کرمانشاه فعالیت خود را در ۲۵ شهریور ۱۳۴۴ با عنوان آموزشگاه عالی پرستاری و مامایی آغاز نمود. پس از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی در سال ۱۳۵۷ به آموزشگاه پرستاری و مامایی ۱۷ شهریور تغییر نام داد. سپس درسال ۱۳۶۱ با عنوان مجتمع آموزشی و پژوهشی کرمانشاه به فعالیت خود ادامه داد. در ادامه روند تغییرات و تحولات، در سال 1366 به دانشکده پرستاری، مامایی، پیراپزشکی و بهداشت تغییر نام یافت. در نهایت در سال 1376دانشکده بهداشت و در سال 1386 دانشکده پیراپزشکی با احراز هویت مستقل، از دانشکده پرستاری و مامایی جدا شدند.

در حال حاضر تعداد دانشجویان دانشکده حدود 908 نفر می باشد که در دوره های کارشناسی و کارشناسی ارشد پرستاری و همچنین کارشناسی (پیوسته و ناپیوسته) مامایی  و کارشناسی ارشد مامایی و دکتری پرستاری در حال تحصیل می باشند.

رشته های تحصیلی دانشکده پرستاری و مامایی :
پرستاری در مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد
    *کارشناسی پرستاری
    *کارشناسی ارشد پرستاری سالمندی
    *کارشناسی ارشد پرستاری مراقبت های ویژه
    *کارشناسی ارشد پرستاری داخلی –جراحی
    *کارشناسی ارشد روانپرستاری

    *کارشناسی ارشد پرستاری اورژانس

مامایی در مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد
    *کارشناسی مامایی
    *کارشناسی ارشد مشاوره در مامایی

 

     *دکتری  آموزش پرستاری

روسای قبلی دانشکده

دانشکده