نقشه سایت

.

ریاست

رئیس دانشکده

دانشکده به روایت تصویر

منشور اخلاقی

برنامه ملاقات با ریاست و معاونین دانشکده

معاونت آموزشی

معاون آموزشی

اداره آموزش

رئیس اداره آموزش و برنامه ریزی

آیین نامه ها و دستورالعمل ها

برنامه های آموزش

کارشناسان آموزش

سر فصل دروس رشته ها

گروهای آموزشی

گروه آموزشی پرستاری داخلی- جراحی، فن پرستاری و پرستاری سلامت جامعه

مدیرگروه

اعضا گروه

طرح درس

گروه آموزشی پرستاری اورژانس مراقبتهای ویژه

مدیر گروه

اعضا گروه

طرح درس

گروه آموزشی پرستاری سالمندی و روان پرستاری

گروه آموزشی پرستاری کودکان ومدیریت پرستاری

مدیرگروه

اعضا گروه

طرح درس

گروه آموزشی سلامت باروری

اعضا هیات علمی

تحصیلات تکمیلی

مدیرتحصیلات تکمیلی

آئین نامه کارشناسی ارشد

روال تصویب پروپوزال دانشجویان ارشد

اعضای شورای تحصیلات تکمیلی

اسامی دانشجویان ارشد

عناوین پایان نامه ها

فرم ها

فلوچارت تحصیلات تکمیلی

امور بالینی

دفتر توسعه آموزش EDO

مسئول واحد

معرفی و شرح وظایف

آیین نامه ها

کمیته ها

کمیته برنامه ریزی آموزشی

کمیته ارزشیابی آموزش

کمیته توانمندسازی اساتید

کمیته پژوهش در آموزش

استعدادهای درخشان

لینک های ضروری

دفتر مشاوره تحصیلی

مرکز آموزش مهارتهای بالینی

سمعی بصری

معاونت ادار ی مالی

امور عمومی

امور مالی و حسابداری

انبار دار

مسئول خدمات

واحد فن آوری اطلاعات

شرح فعالیت ها

مرکز کامپیوتر و اینترنت

مطالب آموزشی

لینک های مفید

مدیریت پژوهش

مدیر پژوهشی

لیست طرح های مصوب پژوهشی

فلوچارت پژوهشی

کارشناسان پژوهش

آئین نامه ها و بخشنامه ها

اعضای کمیته پژوهش

فرم های پژوهشی طرح تحقیقاتی

کمیته تحقیقات دانشجویی

مدیرکمیته تحقیقات دانشجویی

آئین نامه ها و دستور العمل

طرح های مصوب پژوهشی

برنامه ها و طرحهای کمیته

مدیریت دانشجویی فرهنگی

کتابخانه

ارتباط با ما

اخبار و اطلاعیه

فضا سبز دانشکده

تالار گفتگو