نقشه سایت

ریاست دانشکده

رئیس دانشکده

پیام رئیس دانشکده

رئیس دفتر

روابط عمومی دانشکده

صفحه نخست

تقویم آوزشی نیمسال اول

طرح درس

تاریخچه

معاونت ها

معاونت آموزشی و پژوهشی

معاون آموزشی و پژوهشی

اداره آموزش

سرپرست اداره آموزش

برنامه ریز آموزش

کارشناسان آموزش

آئین نامه های آموزشی

آئین نامه استاد راهنما
ائین نامه آموزشی

کمیته نقل و انتقال

مرکز مهارتهای بالینی

درباره مرکز

مهارتهای آموزشی مرکز

فیلم های آموزشی

مولاژها و تجهیزات

شورا ها

شورای آموزشی

شورای ارتقا اساتید

کتابخانه

مسئول کتابخانه

معرفی کتابخانه

ترجمه و تالیف کتاب

آموزش مداوم

فرم بازآموزی

معاونت اداری مالی

معاون اداری - مالی

امور عمومی

کارگزینی

حسابداری

حسابدار

دبیر خانه

بایگانی

کارپرداز

امین اموال

انبار دار

خدمات

کتابخانه

گروهای آموزشی

گروهها آموزشی پرستاری

گروه آموزشی کارشناسی پرستاری و کارشناسی ارشدپرستاری اورژانس مراقبتهای ویژه

معرفی گروه آموزشی کارشناسی پرستاری و کارشناسی ارشد اورژانس و مراقبت های ویژه

اعضاگروه آموزشی اورژانس و مراقبت های ویژه

گروه آموزشی پرستاری داخلی- جراحی، فن پرستاری و پرستاری سلامت جامعه

معرفی گروه گروه آموزشی داخلی جراحی و فن پرستاری

اعضا گروه داخلی و جراحی و فن پرستاری

گروه آموزشی پرستاری سالمندی و روان پرستاری

اساتید گروه روان پرستاری

کارشناسی ارشد

معرفی گروه آموزشی

گروه آموزشی پرستاری کودکان ومدیریت پرستاری

اعضا گروه آموزشی مدیزیت و پرستاری کودکان

برنامه گروه آموزشی مدیزیت و پرستاری کودکان

پروفایل اعضاء

دکتر پروین عباسی

گروههای آموزشی مامایی

گروه آموزش مامایی

اعضا گروه

برنامه اموزشی گروه مامایی

گروه آموزشی سلامت باروری

اعضا گروه آموزشی سلامت باروری

برنامه ها آموزشی گروه

پروفایل اعضاء

دکتر سوسن حیدرپور

مژگان خلیلی

طرح درس

دکتر مرضیه کبودی

مدیریت پژوهشی

مدیر پژوهش و شرح وظایف مدیر پژوهش

کارشناسان پژوهش

لیست طرح های مصوب پژوهشی

فلوچارت پژوهشی

آئین نامه ها و بخشنامه ها

اعضای کمیته پژوهش

فرم های پژوهشی طرح تحقیقاتی

دفتر توسعه و فن آوری

مدیریت امورفرهنگی

تحصیلات تکمیلی

معرفی مسئول و شرح وظایف

سر فصل دروس رشته ها

آئین نامه کارشناسی ارشد

روال تصویب پروپوزال دانشجویان ارشد

اعضای شورای تحصیلات تکمیلی

اسامی دانشجویان ارشد

عناوین پایان نامه ها

فرم ها

فلوچارت تحصیلات تکمیلی

واحد توسعه آموزش EDO

معرفی واحد

آیین نامه ها

کمیته ها

کمیته برنامه ریزی آموزشی

کمیته ارزشیابی آموزش

نمونه سوالات

استعدادهای درخشان

مسئول استعدادهای درخشان

آئین نامه و مقررات

واحد فن آوری اطلاعات

شرح فعالیت ها

مرکز کامپیوتر و اینترنت

مطالب آموزشی

لینک های مفید

کمیته تحقیقات دانشجویی

آیین نامه ها و بخشنامه ها

هسته مشاوره پیشرفت تحصیلی

نقشه سایت

بانک اطلاعات جامع مامایی کرمانشاه

ارتباط با ما

تالار گفتگو