نقشه سایت

صفحه نخست

ریاست

رئیس دانشکده

دانشکده به روایت تصویر

منشور اخلاقی

برنامه ملاقات با ریاست و معاونین دانشکده

معاونت آموزشی

معاون آموزشی

اداره آموزش

رئیس اداره آموزش و برنامه ریزی

آیین نامه ها و دستورالعمل ها

برنامه های آموزش

کارشناسان آموزش

سر فصل دروس رشته ها

گروهای آموزشی

گروه آموزشی پرستاری داخلی- جراحی، فن پرستاری و پرستاری سلامت جامعه

مدیرگروه

اعضا گروه

طرح درس و برنامه های آموزشی

گروه آموزشی پرستاری اورژانس مراقبتهای ویژه

مدیر گروه

اعضا گروه

طرح درس و برنامه های آموزشی

گروه آموزشی پرستاری سالمندی و روان پرستاری

طرح درس و برنامه های آموزشی

گروه آموزشی پرستاری کودکان ومدیریت پرستاری

مدیرگروه

اعضا گروه

طرح درس و برنامه های آموزشی

گروه آموزشی مامائی

معرفی گروه، رسالت و اهداف

تاریخچه گروه مامایی
اطلاعات تماس گروه
اطلاعات مدیر گروه
اطلاعات کارشناس
رسالت گروه
اهداف کوتاه مدت و بلند مدت
رسالت
توانمندی های گروه
برنامه عملیاتی
لینک های مرتبط با گروه

اعضای هئیت علمی و کارکنان

معرفی، رزومه و حوزه های تحقیقاتی

برنامه های آموزشی گروه

برنامه مدون
کوریکولوم
شیوه نامه
طرح درس
لاگ بوک

امکانات و تجهیزات گروه

آزمایشگاه ها

فرم ها و آیین نامه ها

منابع آزمون جامع مامایی

گروه آموزشی سلامت باروری

مدیر گروه

اعضا هیات علمی

تحصیلات تکمیلی

مدیرتحصیلات تکمیلی

دکتری تخصصی پرستاری

آئین نامه آموزشی دوره دکتری تخصصی

فرمهای دکتری پرستاری

کولیکولوم و ایین نامه

فرایند ها و فلو چارت ها

فرمهای کارشناسی ارشد

آئین نامه کارشناسی ارشد

روال تصویب پروپوزال دانشجویان ارشد

اعضای شورای تحصیلات تکمیلی

اسامی دانشجویان ارشد

عناوین پایان نامه ها

آئین نامه و فرم های آموزشی دکترا تخصصی پرستاری

فلوچارت تحصیلات تکمیلی

امور بالینی

دفتر توسعه آموزش EDO

مسئول واحد

معرفی و شرح وظایف

آیین نامه ها

کمیته ها

برنامه کمیته های دفتر توسعه دانشکده

کمیته برنامه ریزی درسی

کمیته ارزشیابی

کمیته ارزشیابی اساتید
کمیته ارزیابی برنامه
کمیته ارزیابی و سنجش دانشجو

کمیته توانمندسازی

کمیته پژوهش در آموزش

کمیته دانشجویی

آموزش مجازی

برنامه عملیاتی

کارگاه ها

استعدادهای درخشان

طرح درس ها و طرح دوره ها

گروه ارشد داخلی جراحی

نیمسال دوم 1402-1401
نیمسال اول 1403-1402

گروه ارشد ویژه و اورژانس

نیمسال دوم 1402-1401
نیمسال اول 1403-1402

گروه ارشد روانپرستاری و پرستاری سالمندی

نیمسال دوم 1402-1401
نیمسال اول 1403-1402

گروه کودکان و مدیریت پرستاری

نیمسال دوم 1402-1401
نیمسال اول 1403-1402

گروه ارشد سلامت باروری

نیمسال دوم 1402-1401
نیمسال اول 1403-1402

گروه کارشناسی مامایی

نیمسال دوم 1402-1401
نیمسال اول 1403-1402

لینک های ضروری

دفتر مشاوره تحصیلی

مرکز آموزش مهارتهای بالینی

سمعی بصری

معاونت ادار ی مالی

معاون اداری و مالی

امور عمومی

امور مالی و حسابداری

انبار دار

مسئول خدمات

واحد فن آوری اطلاعات

شرح فعالیت ها

مرکز کامپیوتر و اینترنت

مطالب آموزشی

لینک های مفید

مدیریت پژوهش

مدیر پژوهشی

لیست طرح های مصوب پژوهشی

فلوچارت پژوهشی

کارشناسان پژوهش

آئین نامه ها و بخشنامه ها

اعضای کمیته پژوهش

فرم های پژوهشی طرح تحقیقاتی

کمیته تحقیقات دانشجویی

مدیرکمیته تحقیقات دانشجویی

آئین نامه ها و دستور العمل

طرح های مصوب پژوهشی

برنامه ها و طرحهای کمیته

مدیریت دانشجویی فرهنگی

کتابخانه

ارتباط با ما

اخبار و اطلاعیه

فرم ها

لینک های مرتبط

کارکنان

اساتید

دانشجویان

تالار گفتگو

 

 

آدرس: کرمانشاه میدان ایثار ، بلوار دولت آباد، دانشکده پرستاری و مامایی
کدپستی : 6719816593
تلفن : 38162538 - 38162401
فکس: 38162532 - 38162520