نقشه سایت

ریاست دانشکده

رئیس دانشکده

پیام رئیس دانشکده

رئیس دفتر

روابط عمومی دانشکده

صفحه نخست

تقویم آوزشی نیمسال اول

طرح درس گروه پرستاری

تاریخچه

معاونت ها

معاونت آموزشی و پژوهشی

معاون آموزشی و پژوهشی

امور بالینی

اداره آموزش

سرپرست اداره آموزش

برنامه ریز آموزش

کارشناسان آموزش

آئین نامه های آموزشی

آئین نامه استاد راهنما
ائین نامه آموزشی

کمیته نقل و انتقال

مرکز مهارتهای بالینی

درباره مرکز

مهارتهای آموزشی مرکز

فیلم های آموزشی

مولاژها و تجهیزات

شورا ها

شورای آموزشی

شورای ارتقا اساتید

آموزش مداوم

فرم بازآموزی

معاونت اداری مالی

معاون اداری - مالی

امور عمومی

کارگزینی

حسابداری

حسابدار

دبیر خانه

بایگانی

کارپرداز

حسابدار امین اموال

انبار دار

خدمات

کتابخانه

گروهای آموزشی

گروهها آموزشی پرستاری

گروه آموزشی کارشناسی پرستاری و کارشناسی ارشدپرستاری اورژانس مراقبتهای ویژه

طرح درس گروه آموزشی کارشناسی پرستاری و کارشناسی ارشد اورژانس و مراقبت های ویژه

اعضاگروه آموزشی اورژانس و مراقبت های ویژه

گروه آموزشی داخلی- جراحی، فن پرستاری و پرستاری سلامت جامعه

طرح درس و معرفی گروه گروه آموزشی داخلی جراحی و فن پرستاری

اعضا گروه داخلی و جراحی و فن پرستاری

گروه آموزشی سالمندی و روان پرستاری

برنامه های آموزشی مقطع کارشناسی ارشد روان پرستاری و سالمندی

کارشناسی ارشد

طرح درس و معرفی گروه آموزشی

گروه آموزشی کودکان ومدیریت پرستاری

اعضا گروه آموزشی مدیزیت و پرستاری کودکان

طرح درس گروه کودکان

گروههای آموزشی مامایی

گروه آموزش مامایی

اعضا گروه

طرح درس و برنامه اموزشی گروه مامایی

طرح درس گروه مامایی

گروه آموزشی سلامت باروری

اعضا گروه آموزشی سلامت باروری

طرح درس و برنامه ها آموزشی گروه

مدیریت پژوهشی

مدیر پژوهش و شرح وظایف مدیر پژوهش

کارشناسان پژوهش

لیست طرح های مصوب پژوهشی

فلوچارت پژوهشی

آئین نامه ها و بخشنامه ها

اعضای کمیته پژوهش

فرم های پژوهشی طرح تحقیقاتی

دفتر توسعه و فن آوری

مدیریت امورفرهنگی

تحصیلات تکمیلی

معرفی مسئول و شرح وظایف

سر فصل دروس رشته ها

آئین نامه کارشناسی ارشد

روال تصویب پروپوزال دانشجویان ارشد

اعضای شورای تحصیلات تکمیلی

اسامی دانشجویان ارشد

عناوین پایان نامه ها

فرم ها

فلوچارت تحصیلات تکمیلی

واحد توسعه آموزش EDO

معرفی واحد

آیین نامه ها

کمیته ها

کمیته برنامه ریزی آموزشی

کمیته ارزشیابی آموزش

نمونه سوالات

استعدادهای درخشان

مسئول استعدادهای درخشان

آئین نامه و مقررات

واحد فن آوری اطلاعات

شرح فعالیت ها

مرکز کامپیوتر و اینترنت

مطالب آموزشی

لینک های مفید

کمیته تحقیقات دانشجویی

آیین نامه ها و بخشنامه ها

هسته مشاوره پیشرفت تحصیلی

نقشه سایت

بانک اطلاعات جامع مامایی کرمانشاه

ارتباط با ما

تالار گفتگو