دکتر ویسی 2

آلبوم چرخشی

دفاع ار پایان  نامه  مهناز چقازده2 5/ 98/8
دفاع از پایان نامه خانم  امل محمد رسول 22/4/98  دفاع از پایان نامه  خانم فطمه بقایی 24/4/98  دفاع پایان نامه خانم زهرا زنگنه 29/4/98
 
استاد راهىما: آقای دکتر امیر جلالی
باز آموزی ملاحضات  جراحی  در جراحی های کم تهاجمی 23/7/98 در مر کز توسعه  دانشگاه دارای امتیاز باز آموزی برای کار شناس و کاردانی  پرستاری و اتاق عمل  برگزار می گردد
باز آموزی سلامت باروری 3/5/ 98 در محل دانشکده پرستاری و مامایی سالن ملایت برگزار خواهد شد
 
کار گاه  دوروزه مهارتهای زندگی و مهارتهای ارتباطی جهت کارشناسان وکارشناسان ارشد پرستاری ومامایی 21و22و98/3

دومین جشنواره پایان نامه های برتر

برنـامه مهارتهای رفتاری ویژه کار شناس و کار شناس ارشد پرستاری و مامایی 8/11/97

آدرس محــل برگــزاری:       کرمانشاه - بلوار دولت آباد - سالن دانشکده پرستاری مامایی

هدف اختصاصی:   آشنایی با مهارتهای رفتاری،تاریخچه واهمیت آن،مقابله با استرس،مهارت تفکر نقادانه،مدیریت زمان،تاب آوری،مهارت مدیریت خشم،پرسش وپاسخ

اعضــاء کمیته علمــی:         1-دکتر مرضیه کبودی،دکترای تخصصی سلامت باروری و عضو هیات علمی 2-دکتر سوسن حیدرپور،دکترای تخصصی سلامت باروری و عضو هیات علمی 3-آقای محمود رحمتی،کارشناس ارشد روان پرستاری وعضو هیات علمی

http://isid.research.ac.ir/ سامانه علم سنجی

http://res.umsha.ac.ir/_Pages/Default.aspxسامانه اطلاعات پژهشی

سمینار و همایش و کنگره

 

 

 

کار گاه آشنایی  بامقرات  نخبگان ساعت 12-13 دانشکده پزشکی  19/8/97

 

 

قابل توجه دانشجویان نخبه گارکاه  آشنایی با مقرات 19/8/97 دانشکده پزشکی قابل توجه دانشجویان نخبه گارکاه  آشنایی با مقرات 19/8/97 دانشکده پزشکی