اخبار و اطلاعیه

✅ثبت‌نام ترم تابستانی دانشگاه علوم پزشکی مجازی آغاز شد
✅ثبت‌نام ترم تابستانی دانشگاه علوم پزشکی مجازی آغاز شد
اطلاعات بیشتر
ورود اساتید  معزز  خانم دکتر آتش زاده و آقای دکتر پیروی از هیئت برد  پرستاری  کشور به خطه کرمانشاه خیر مقدم می گوییم
ورود اساتید معزز خانم دکتر آتش زاده و آقای دکتر پیروی از هیئت برد پرستاری کشور به خطه کرمانشاه خیر مقدم می گوییم
اطلاعات بیشتر
جلسه ارتقا  سر کار خانم  پروین عباسی  بر گزار گردید
جلسه ارتقا سر کار خانم پروین عباسی بر گزار گردید
اطلاعات بیشتر
ریاست محترم دانشکده پرستاری ومامایی طی ارسال پیامی فرارسیدن روز معلم/استاد را تبریک گفتند.
ریاست محترم دانشکده پرستاری ومامایی طی ارسال پیامی فرارسیدن روز معلم/استاد را تبریک گفتند.
اطلاعات بیشتر
جناب آقای دکتر نادر سالاری انتخاب شایسته شما به عنوان پژوهشگربرتر مایه افتخار دانشکده پرستاری و مامایی می باشد.
جناب آقای دکتر نادر سالاری انتخاب شایسته شما به عنوان پژوهشگربرتر مایه افتخار دانشکده پرستاری و مامایی می باشد.
اطلاعات بیشتر
برنامه واکسیناسیون
برنامه واکسیناسیون
اطلاعات بیشتر
ارتقاء  مرتبه
ارتقاء مرتبه
اطلاعات بیشتر
مشروح گفتگو  دکتر علی اکبر ویسی رایگان
مشروح گفتگو دکتر علی اکبر ویسی رایگان
اطلاعات بیشتر