EDO

 

معرفی
دفتر توسعه آموزش دانشکده پرستاری و مامایی با هدف ارتقا کیفیت آموزش علوم مراقبتی در رشته های پرستاری و مامایی در مقاطع مختلف تحصیلی و به منظور بالا بردن سطح دانش علمی و عملی اعضای هیات علمی و دانش آموختگان دانشکده بر اساس نیازهای متنوع و متغیر جامعه فعالیت خود را تحت نظر مرکز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه از سال 1380 شروع نموده است.

اهداف
این دفتر در راستای اهداف مرکز مطالعات و توسعه دانشگاه اهداف خود را در حیطه های عملکردی زیر دنبال خواهد نمود: 

 توسعه برنامه ریزی درسی

فرایند ارزشیابی آموزشی

توانمندسازی اعضای هیئت علمی و دانشجویان

 استعدادهای درخشان  

آموزش الکترونیک

فلسفه
دفتر توسعه آموزش دانشکده با توجه به ارزشهای حاکم بر جامعه و ارتقاء سطح سلامت و با مشارکت فعالانه و توسعه روحیه همکاری، زمینه و بستر مناسب و مساعدی را برای رشد دانشجویان و اعضای هیئت علمی فراهم می‌سازد.

چشم‌انداز
دفتر توسعه آموزش دانشکده در راستای دورنمای مرکز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه و با عنایت به ارزش‌ها و باورهای آموزشی و پژوهشی تمایل دارد دانشکده در جهت کسب جایگاهی برتر در حیطه‌های آموزشی در سطح ملی و منطقه ای گام برداشته و در سطح بین المللی در زمینه آموزش پرستاری و مامایی مطرح باشد.

رسالت
دفتر توسعه آموزش دانشکده زیر مجموعه معاونت آموزشی دانشکده است که در راستای رسالت مرکز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه ماموریت دارد تا در جهت ارتقاء کیفیت آموزش دانشکده، اساتید را یاری نماید. بدین منظور ارتقای کیفی سطح توانمندی های آموزشی و ایجاد تعهد به یادگیری در بدنه علمی و آموزشی دانشکده پرستاری و مامایی با هدف تربیت نیروی انسانی کارآمد، متعهد و خلاق برای ارایه خدمات سلامت با کیفیت به آحاد جامعه از اهم رسالت های این دفتر می باشد.


نام ونام خانوادگی 

 سمتشرح وظایف

 دکتر علی اکبر ویسی

 ررئیس دانشکده عضو کمیته اصلی EDO

 
 دکتر سوسن حیدر پور  معاون آموزشی   

خانم اعظم فرجی

مسئول دفتر توسعه
 
 

خانم مریم سلیمی

گارشناس دفتر توسعه

 تماس با دفتر توسعه آموزش: 8162572-083