اخبار دانشکده

کسب موفقیت دانشجویان عزیز دانشکده پرستاری ومامایی در کسب عنوان برگزیدگان جشنواره بین المللی سیمرغ👇👇

  🌺سرکار خانم حدیث مسافر

     "دانشجوی ارشد روان پرستاری"

🌺سرکار خانم زهرا رضایی

        "دانشجوی رشته پرستاری"

🟢با آرزوی سلامتی وموفقیت برای شما عزیران

🟢واحد فرهنگی دانشکده پرستاری ومامایی