پیام رئیس دانشکده

بسمه تعالی

ورود دانشجویان  اساتید را به عرصه علم و معرفت که توام با رشد و بالندگی نظام مقدس جمهوری اسلامی است خوش آمد می گوییم دانشکده پرستاری و مامایی کرمانشاه،‌ توسعه یافته و برخوردار از دانش روز و تجربه بسیار، ‌نیروی انسانی سخت کوش، توانمند، آگاه و برخوردار از رفاه و منزلت اجتماعی است که در تعامل با سایر واحدهای دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمانشاه در راستای گسترش مرز دانش، آموزش نیروی ورزیده،‌ و ارتقای سلامت جامعه نهایت تلاش خود را مبذول می نماید.

کلیه اعضای هیات علمی، کارکنان و دانشجویان این دانشکده تلاش می کنند خود را در دستیابی هرچه بیشتر به تقوا، پا یبندی به مکارم و محاسن اخلاقی، و رعایت نظم تقویت نمایند.

هدف این دانشکده ارایه صحیح ترین، مطمئن ترین، و منطقی ترین خدمات به تناسب نیاز گیرنده؛ تلاش و احساس نیاز مداوم به یادگیری و سخاوت علمی؛ درک ماهیت و مقصد علمی کمال جویانه؛ و رعایت حرمت انسان است.

بی شک با توکل به پروردگار هستی، انجام آموزه های دین اسلام، پیروی از رهنمودهای مقام معظم رهبری، و اجرای مسئولانه وظایف تدوین شده؛ به اهدافمان خواهیم رسید.

دکتر علی اکبر ویسی

رئیس دانشکده پرستاری و مامایی

دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه