دکتر امیر جلالی - دانشیار

دکتر سالاری

نام و نام خانوادگی : امیر جلالی

دکتری تخصصی پرستاری PhD دانش آموخته دانشگاه علوم پزشکی تهران –

گرایش مدیریت روان پرستاری

درجه علمی:دانشیار گروه آموزشی روان پرستاری -

علاقمندی های تحقیقاتی

سوء مصرف مواد، کیفیت زنذگی، مشاوره شناختی رفتاری، پژوهش های کیفی، -

مدیریت پرستاری، پژوهش های ترکیبی

 برنامه هفتگی  دکتر   امیر جلالی

 Jalali_amir@yahoo.com

بهنام خالدی - مربی

دکتر سالاری نام و نام خانوادگی: بهنام خالدی

درجه تحصیلی : کارشناس ارشد روان پرستاری 

 رتبه : مربی

 دانش آموخته دانشگاه تربیت مدرس تهران  

و دانشجوی دکترای روانشناسی از دانشگاه 

 
                                              آزاد اسلامی سنندج
 
                                              برنامه هفتگی  بهنام خالدی

 bkhaledi@ymail.com

محمود رحمتی / مربی

 محمود رحمتی

نام و نام خانوادگی: محمود رحمتی

درجه تحصیلی:  ارشد مدیریت روان پرستاری

مرتبه: مربی

علاقمندی: سلامت و اختلالات روان- معنویت- سالمندی

دانش آموخته کارشناسی ارشد مدیریت پرستاری بهداشت روان از دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی 

 برنامه هفتگی  اقای محمود رحمتی

 

mrahmati1983@gmail.com

 

 

دکتر رستم جلالی - دانشیار

دکتر رستم جلالی

 

نام و نام خانوادگی:  دکتررستم جلالی

درجه تحصیلی:  دکتری

مرتبه:  دانشیار

علاقه مندی: بیماریهای قلبی و عروقی-ابزارسازی- پژوهش های کیفی

دانش آموخته دکتری آموزش پرستاری از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 

 Ks_jalali@yahoo.com

دکتر پروین عباسی - استادیار

پروین عباسی

دکتر پروین عباسی

 درجه  علمی: دکترای آموزش  پرستاری 

دانش آموخته  دانشگاه شهید بهشتی

برنامه هفتگی  خانم دکترپروین عباسی

 

P_abasi2003@yahoo.com