مدیرگروه آموزشی پرستاری داخلی- جراحی، فن پرستاری و پرستاری سلامت جامعه

دکتر احمد خشای/دکتر تخصصی از دانشگاه تربیت مدرس دکتر-احمد-خشای

   

 

 

علاقمندی:مفاهیم پایه-انکولوژی- غدد درون ریز-قلب وعروق