سرکار خانم دکتر میترا کولیوند

دکتر میترا کولیونددکتر میترا کولیوند/ دکترا ی  تخصصی  بهداشت باروری/ دانشیار / از دانشگاه علوم پزشکی  تهران

 

علاقمندی:پژوهش های کیفی و ترکیبی در موضوعات سلامت باروری و جنسی، مطالعات جمعیتی

تلفن38162559-083

ایمیل

سرکار خانم مستانه کامروامنش

 

مستانه کامروامنش مستانه کامروامنش/ دانشجوی تخصصی بهداشت باروری

 cv:

علاقمندی:

تلفن:38162559

 ایمیل

سرکار خانم اعظم باخته کارشناس ارشد مامایی و دانشجوی دکترای بهداشت باوری/مربی

 

اعظم باخته

سرکار خانم اعظم باخته کارشناس ارشد مامایی  و دانشجوی دکترای بهداشت باوری/مربی

  


علاقه مندیبهداشت باروری، کیفیت زندگی، مشاوره، زایمان  طبیعی، یائسگی، کاربرد طب مکمل در مامایی

 تافن 38162559

سرکار خانم مرضیه اسفدیاری کارشناسارشد پرستاری / همکار آموزشی


سرکار خانم مرضیه اسفدیاری کارشناس ارشد  مامایی / همکار آموزشی

  cv:رزومه اسفندیاری

علاقمندی:بهداشت باروری آموزش مامایی

برنامه هفتگی: اسفندیاری

تلفن:38162559

ایمیل

سرکار خانم پریسا شاداب کارشتاس ارشد مامایی/مربی


سرکار  خانم پریسا شاداب کارشتاس ارشد مامایی/مربی

  cv:شاداب cv

علاقمندی:مراقثت قبل از بارداری

برنامه هفتگی:شاداب

تلفن:38162559

ایمیل

سرکار خانم عالم تاج کرمانی کارشناس ارشد آموزش پزشکی /کارشناس گروه

سرکار خانم عالم تاج کرمانی کارشناس ارشد آموزش پزشکی /کارشناس گروه

 

برنامه هفتگی

تلفن:38162559

ایمیل