دکتر سوسن حیدر پور دکترای تخصصی بهداشت باروری از دانشگاه شهید بهشتی ودانشیاردانشگاه علوم پرشکی کرمانشاه

 

 

سوسن حیدر پور دکتر سوسن حیدر پور  دکترای تخصصی بهداشت باروری از دانشگاه شهید بهشتی ودانشیاردانشگاه علوم پرشکی کرمانشاه

  رزومه دکتر حیدرپور

علاقه مندی های تحقیقاتی: سلامت باروری وجنسی- بارداری و زایمان- طب مکمل

 S heydarpour @ kums. ac. ir

تلفن 08338162559

 

مدیرگروه مامایی سرکار خانم دکترمژگان خلیلی


 

مژگان خلیلی  

  مدیر گروه مامایی سرکار خانم دکترمژگان خلیلی 

تحصیلات: کارشناس ارشد مامایی و دانشجوی دکتری/ مربی

 

رزومه سایت دانشکده

CV KHALILI  

 علاقمندی های تحقیقاتی    ناباروری بهداشت زایمان فیزولوژیک  مشاوره بارداری وزایمان یائسگی   تنظیم خانواده

Khalily 1267@ yahoo. com


خانم دکترسعیده بخشی متخصص بیماریهای داخلی

خانم دکترسعیده بخشی متخصص بیماریهای داخلیتلفن

سرکار خانوم لیدا منتی کارشناس ارشد مامایی/ مربی

دکتر سالاری

لیدا منتی کارشناس ارشد مامایی/ مربی

 برنامه  هفتگی  خانوم منتی

Lila menati @ yahoo. com

تلفن

سرکار خانوم پریچهر نور ی ارشد مامایی/همکار آموزشی

 

 

پریچهر نوری کارشناس ارشد مامایی/همکار آموزشی

 علاقه مندیهای تحقیقاتی:

 
تلفن

 

 

سرکار خانم عالم تاج کرمانی کارشناس ارشد آموزش پزشکی /کارشناس گروه

عالم تاج کرمانی کارشناس ارشد آموزش پزشکی /کارشناس گروه

 

 

تلفن

 

 

 

دکتر سمیرا گلعذار دکترای بهداشت باروری

 دکتر سمیرا گلعذار دکترای بهداشت باروری