مدیر گروه دکتر سوسن حیدر پور دکترای تخصصی بهداشت باروری از دانشگاه شهید بهشتی

 

 

سوسن حیدر پور  مدیر گروه دکتر سوسن حیدر پور  دکترای تخصصی بهداشت باروری از دانشگاه شهید بهشتی

  رزومه دکتر حیدرپور

 

علاقه مندی های تحقیقاتی: سلامت باروری وجنسی- بارداری و زایمان- طب مکملتلفن

اعضا گروه سرکار خانم مژگان خلیلی

 

مژگان خلیلی  

   سرکار خانم مژگان خلیلی تحصیلات: کارشناس ارشد مامایی/ مربی

برنامه هفتگی  خلیلی

cv  خانم   خلیلی

 علاقمندی های تحقیقاتی     ناباروری بهداشت زایمان فیزولوژیک  مشاوره بارداری وزایمان یائسگی   تنظیم خانواده

          

   

 

تلفن

 

 

اعضا گروه سرکار خانم پریچهر نوری

پری چهر نوری

 

 

سرکار خانم پریچهر نوری کارشناس ارشد مامایی/ مربی

 
 برنامه هفتگی   نوری

cv نوری

علاقمندی های تحقیقاتی :ناباروری نوزاداى آموزش مامایی اختلالات جنسی

تلفن

اعضا گروه لیدا منتی کارشناس ارشد مامایی/ مربی

 

لیدا منتی کارشناس ارشد مامایی/ مربی

 برنامه  هفتگی منتی

تلفن

سرکار شمسی پرویزی کارشناس ارشد مامایی/ مربی

سرکار شمسی پرویزی کارشناس ارشد مامایی/ مربی

 

 

 پرویزی cv

 علاقه مندیهای تحقیقاتی:

بهداشت مادر و کودک- باروری و ناباروری-طب سنتی- اختلال جنسی-بهداشت باروری- یائسگی

تلفن

 

 

سرکار خانم عالم تاج کرمانی کارشناس ارشد آموزش پزشکی /کارشناس گروه

عالم تاج کرمانی کارشناس ارشد آموزش پزشکی /کارشناس گروه

 

 

تلفن