مدیر گروه دکتر سوسن حیدر پور دکترای تخصصی بهداشت باروری از دانشگاه شهید بهشتی

 

 

سوسن حیدر پور  مدیر گروه دکتر سوسن حیدر پور  دکترای تخصصی بهداشت باروری از دانشگاه شهید بهشتی

  رزومه دکتر حیدرپور

علاقه مندی های تحقیقاتی: سلامت باروری وجنسی- بارداری و زایمان- طب مکمل

 S heydarpour @ kums. ac. ir

تلفن 08338162559

 

اعضا گروه سرکار خانم مژگان خلیلی


 

مژگان خلیلی  

   سرکار خانم مژگان خلیلی تحصیلات: کارشناس ارشد مامایی/ مربی

برنامه هفتگی  خلیلی

رزومه سایت دانشکده

CV KHALILI  

 علاقمندی های تحقیقاتی    ناباروری بهداشت زایمان فیزولوژیک  مشاوره بارداری وزایمان یائسگی   تنظیم خانواده

Khalily 1267@ yahoo. com


اعضا گروه سرکار خانم پریچهر نوری

پری چهر نوری

 

سرکار خانم پریچهر نوری کارشناس ارشد مامایی/ مربی

  علاقمندی های تحقیقاتی :ناباروری نوزاداى آموزش مامایی اختلالات جنسی

  برنامه هفتگی   نوری

 parichehrlnouri@ kums. ac. ir

تلفن

اعضا گروه لیدا منتی کارشناس ارشد مامایی/ مربی

دکتر سالاری

لیدا منتی کارشناس ارشد مامایی/ مربی

 برنامه  هفتگی منتی

Lila menati @ yahoo. com

تلفن

سرکار شمسی پرویزی کارشناس ارشد مامایی/ مربی

 

دکتر سالاری

سرکار شمسی پرویزی کارشناس ارشد مامایی/ مربی

 علاقه مندیهای تحقیقاتی:

بهداشت مادر و کودک- باروری و ناباروری-طب سنتی- اختلال جنسی-بهداشت باروری- یائسگی

 

Sh. parvizi k@ kums. ac. irتلفن

 

 

سرکار خانم عالم تاج کرمانی کارشناس ارشد آموزش پزشکی /کارشناس گروه

عالم تاج کرمانی کارشناس ارشد آموزش پزشکی /کارشناس گروه

 

 

تلفن