مدیر گروه دکتر سوسن حیدر پور دکترای تخصصی بهداشت باروری از دانشگاه شهید بهشتی


 

دکتر سوسن حیدر پور

 مدیر گروه دکتر سوسن حیدر پور  دکترای تخصصی بهداشت باروری از دانشگاه شهید بهشتی

  برنامه هفتگی دکتر حیدرپور

  رزومه دکتر حیدرپور

علاقه مندی های تحقیقاتی: سلامت باروری وجنسی- بارداری و زایمان- طب مکملتلفن

اعضا گروه سرکار خانم مژگان خلیلی

 

   سرکار خانم مژگان خلیلی تحصیلات: کارشناس ارشد مامایی/ مربی

  برنامه هفتگی خانم خلیلی    

cv   خانم خلیلی

 علاقمندی های تحقیقاتی     ناباروری بهداشت زایمان فیزولوژیک  مشاوره بارداری وزایمان یائسگی   تنظیم خانواده

          

   

 

تلفن

 

 

اعضا گروه سرکار خانم پریچهر نوری

پری چهر نوری

 

 

سرکار خانم پریچهر نوری کارشناس ارشد مامایی/ مربی

برنامه هفتگی

cv نوری

علاقمندی های تحقیقاتی :ناباروری نوزاداى آموزش مامایی اختلالات جنسی

تلفن

اعضا گروه لیدا منتی کارشناس ارشد مامایی/ مربی

 

لیدا منتی کارشناس ارشد مامایی/ مربی

 

تلفن

سرکار شمسی پرویزی کارشناس ارشد مامایی/ مربی

سرکار شمسی پرویزی کارشناس ارشد مامایی/ مربی

 

 

 پرویزی cv

 علاقه مندیهای تحقیقاتی:

بهداشت مادر و کودک- باروری و ناباروری-طب سنتی- اختلال جنسی-بهداشت باروری- یائسگی

تلفن

 

 

سرکار خانم عالم تاج کرمانی کارشناس ارشد آموزش پزشکی /کارشناس گروه

عالم تاج کرمانی کارشناس ارشد آموزش پزشکی /کارشناس گروه

 

 

تلفن