ترجمه و تالیف کتاب

                                                                   


   
کتاب

مراقبت های اولیه بهداشتی مشتمل بر : اصول و پیشگیری و ارتقاء سلامتی مبانی آموزش بهداشت آموزش بهداشت دهان و دندان

تالیف : فرانک جعفری عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

اصول درمان مراقبت از زخم ها

تالیف : رستم جلالی عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

چکیده بیماریهای زنان و مامایی ( از سری کتابهای دانشگاه یلد )

نویسنده : الارپ ساکالا

مترجمان : دکتر شهره ملک خسروی ،دکتر بیژن کبودی

دکتر فرید ترکمنی ، مرضیه کبودی

 مهارتهای علمی  مامایی
در بخش زایمان

نویسندگان: دکتر زیبا تقی زاده- فرزانه گلبنی -بیان بلوری-هایده هورسان

کتاب

کتاب
 

 یائسگی و درمان جایگزینی هورمونی

نویسندگان: دکتر شهره ملک خسروی - فریبا کبودی- دکتر بیژن کبودی- دکتر فرید ترکمنی 

آشنایی با ابزار جراحی همراه با روش بستن زخمها

تالیف : احمد خشای عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه 

ویدا سپاهی

 مشکلات شایع هماتولوژی در طب زنان،بارداری و زایمان

نویسندگان : دکتر علی شهریاری - میترا کولیوند -دکتر طراوت فاخری -دکتر مظفر ازنب

فارماکولوژی برای پرستاران

جودیت هایفردگلین

آبریل هازارد والراند

ترجمه: جهانگیر رضایی،عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
 
کتاب
 
 
 کتاب کتاب کتاب

متاسنتر(روش ها و فنون)

نویسندگان: دکتر رستم جلالی- بهنام خالدی

مراقبتهای پرستاری در کاردیولوژی مداخله ای

نویسندگان: دکتر رستم جلالی- مریم میرزایی- الهام سپهوند

سندرم داون

نویسندگان میترا کولیوند

دکتر ابوالحسن سیدزاده

نسرین جابر قادری

درسنامه فیزیوتراپی بررسی وضعیت های زنان و مامایی

مترجمین: شمسی پرویزی کنشتی- مرضیه اسفندیاری


    

بهداشت باروری

تالیف : مهوش دزفولی منش کارشناس ارشد مامایی

PhD بهداشت باروری

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه


 بهداشت باروری

تالیف : مهوش دزفولی منش کارشناس ارشد مامایی

PhD بهداشت باروری 

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

 

 ملاحظات قانونی و اخلاقی در مدیریت خدمات بهداشتی

 تالیف : کتایون اسماعیلی عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

دکتر پرویز غفاری متخصص ارتوپدی عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

 کتابچه پنجاهمین سالگرد دانشکده  پرستاری و مامایی

 نویسنده: دکتر مرضیه کبودی