مرکز مهارتهای بالینی

درباره مرکـز:

مرکز جدید مهارتهای بالینی دانشکده پرستاری و مامایی کرمانشاه با حضور ریاست محترم دانشگاه علوم پزشکی

کرمانشاه جناب آقای دکتر کریم، ریاست محترم دانشکده خانم دکتر کبودی و معاون آموزشی

آقای خشای و جمعی از اساتید مدعو در محل دانشکده پرستاری و مامایی  افتتاح گردید.

خانم دکتر کبودی رئیس دانشکده گفتند این ساختمان یک پروژه 100درصد آموزشی است

و به منظور یک ضرورت تام برای دانشجویان پرستاری-مامایی طراحی شده است.ایشان خاطر نشان کردند

و گفتند با توجه به تعداد روزافزون دانشجویان پرستاری و مامایی توانمندسازی و ارتقاء کیفیت آموزش

نیز مدنظر دانشکده است .از این رو دانشجویان باید در کارهای عملی توانمند شوند. و قبل از ورود بر بالین بیمار

آموزش های لازم را در مکانی و بر روی مولاژ تمرین کنند.

رسالت مرکـز مهارتهای بالینی:

یکی از رسالتهای مهم دانشکده تربیت نیروی انسانی متخصص و کارآمد می باشد . دانشجویان نه تنها بایستی

دانش کافی در زمینه سلامت بیماری و چگونگی در اداره بیمار را داشته باشند، بلکه در زمینه های مهارتهای عملی

و نگرشی نیز توانایی کافی را داشته باشند . این مرکز با فراهم سازی محیط امن و شبیه سازی شده شرایط

ارتقاء مهارتهای بالینی ،ارتباطی و کارگروهی را قبل از ورود به عرصه بالینی آموزش می دهد. این مرکز

در آبانماه سال 1393در محل دانشکده پرستاری و مامایی تأسیس گردید و از زمان تأسیس تا به حال اقدامات متعددی

جهت توسعه این مرکز انجام شده است.

 

اهداف مرکز مهارتهای بالینی:


1-آموزش کلیه مهارتها به دانشجویان گروه پرستاری و مامایی


2-استفاده از فیلم های آموزش موجود در این مرکز


3-استفاده از پوستر و جزوات آموزشی


4-استفاده از کتب آموزشی


5-استفاده از چک لیست و گاید لاین های پروسیجرهای رایج پرستاری که به صورت کتاب


جهت استفاده دانشجویان آماده شده است.