دکتر سوسن حیدر پور دکترای تخصصی بهداشت باروری از دانشگاه شهید بهشتی ودانشیاردانشگاه علوم پرشکی کرمانشاه

 

 

سوسن حیدر پور دکتر سوسن حیدر پور  دکترای تخصصی بهداشت باروری از دانشگاه شهید بهشتی ودانشیاردانشگاه علوم پرشکی کرمانشاه

  رزومه دکتر حیدرپور

علاقه مندی های تحقیقاتی: سلامت باروری وجنسی- بارداری و زایمان- طب مکمل

 S heydarpour @ kums. ac. ir

تلفن 08338162559

 

مژگان خلیلی مدیر گروه آموزش مامایی، هیئت علمی

 

 مژگان خلیلی دانشجوی دکترای روانشناسی سلامت

 

برنامه هفتگی مژگان خلیلی

رزومه خانم مژگان خلیلی

 
علاقه مندی های تحقیقاتی:بهداشت باروری، یائسگی، مشاوره در بارداری و زایمان، ناباروری

 

تلفن تماس: 38162559-083

ایمیل: khalily1267@yahoo.com

خانم دکتر آرزو حاصلی دکترای تخصصی سلامت باروری، استادیار

دکتر آرزو حاصلی دکترای تخصصی سلامت باروری، استادیار/برنامه هفتگی دکتر آرزو حاصلی/ رزومه خانم دکتر آرزو حاصلی علاقه مندی های تحقیقاتی: بارداری و زایمان، سلامت جنسی، سلامت زنان و خانواده تلفن تماس: 38162559-083ایمیل:ar_haseli@yahoo.com

/
 

سرکار خانوم لیدا منتی کارشناس ارشد مامایی/ مربی

دکتر سالاری

لیدا منتی کارشناس ارشد مامایی/ مربی

 

 برنامه  هفتگی  خانم منتی

 

علاقمندی های تحقیقاتی: 

تلفن تماس: 8162559-083

ایمیل: lidamenati@kums.ac.ir 

سرکار خانم پریچهر نوری ارشد مامایی/همکار آموزشی

 پریچهر نوری کارشناس ارشد مامایی/همکار آموزشی

برنامه هفتگی پریچهر نوری

 رزومه پریچهر نوری

 
علاقه مندی های تحقیقاتی:

 

تلفن تماس: 38162559-083

ایمیل: parichehr.nouri@yahoo.com

سرکار خانم عالم تاج کرمانی کارشناس ارشد آموزش پزشکی /کارشناس گروه

عالم تاج کرمانی کارشناس ارشد آموزش پزشکی /کارشناس گروه

 

 

 

 

 

 

دکتر سمیرا گلعذار دکترای بهداشت باروری

 دکتر سمیرا گلعذار دکترای بهداشت باروری

برنامه هفتگی خانم دکتر سمیرا گلعذار

رزومه خانم دکتر  سمیرا گلعذار

علاقه مندی های تحقیقاتی: بارداری و زایمان، سلامت باروری و جنسی، بیماری های زنان

تلفن: 38162559-083

ایمیل: 

دکتر کوثر قادری دکترای بهداشت باروری

 دکتر کوثر قادری دکترای بهداشت باروری

برنامه هفتگی خانم دکتر کوثر قادری

علاقه مندی های تحقیقاتی: سلامت جنسی و بیماری های مقاربتی، مراقبت مستمر مامایی و مراقبت مامایی از راه دور (Tele Midwifery)، سلامت باروری و COVID-19، اخلاق در مامایی، لیبروزایمان خوشایند، غربالگری سرطان زایمان.

تلفن: 38162559-083

ایمیل: kowsar.qaderi@gmail.com 

خانم مرضیه اسفندیاری ارشد مامایی / همکار آموزشی

خانم مرضیه اسفندیاری ارشد مامایی / همکار آموزشی

برنامه هفتگی خانم مرضیه اسفندیاری

رزومه خانم مرضیه اسفندیاری

علاقمندی های تحقیقاتی: 

 تلفن تماس: 8162559-083

ایمیل: sfandiarymarzieh@yahoo.com