آئین نامه ها و بخشنامه ها

دستورالعمل نحوه ی تخصیص اعتبار پژوهشی به اعضای هیات علمی و سایر مقررات مربوط به طرح های تحقیقاتی و پایان نامه های دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

 این آیین نامه در دو بخش تدوین شده که بخش اول به منظور تشویق و ترغیب اعضای هیات علمی به انجام فعالیتهای پژوهشی هدفمند و هزینه کرد بهینه اعتبارات پژوهشی و بخش دوم مربوط به مقررات پایان نامه ها و طرح های تحقیقاتی می باشد

همکاران محترم جهت کسب اطلاعات بیشتر روی فایل های زیر کلیک نمایید:

اعتبار پروژه پژوهش1

اعتبار پروژه2 پژوهش2

اعتبار پروژه3 پژوهش3

 

آیین نامه انتخاب پژوهشگر برترآیین نامه انتخاب پژوهشگر برتردر سال1392

ضریب تاثیرضریب تاثیرمجلات ISI در سال 1392

آیین نامه پاداش چاپ مقالاتآیین نامه پاداش چاپ مقالات