پیام رئیس دانشکده

به نام خدا

دانشکده پرستاری و مامایی کرمانشاه، ‌ یکی از قدیمی ترین و اولین دانشکده‌های پرستاری و مامایی ایران است که درسال 1344 فعالیت خود را آغاز کرده است. و طی این سالهای طولانی در امر تربیت نیروهای متخصص رشته های پرستاری و مامایی نقش موثری داشته است. رسالت دانشکده پرستاری و مامایی کرمانشاه در راستای حرکت در مسیر دانایی محوری، برنامه چشم انداز افق 1404 جمهوری اسلامی ایران و برداشتن گامهای موثر با محوریت عدالت و پیشرفت وفق برنامه جامع علمی کشور بر آن است با تربیت نیروهای متخصص و متعهد بتواند در بسترسازی برای تامین بالاترین خدمات کیفی به ذی نفعان در ابعاد پایه ای حرفه پرستاری و مامایی یعنی آموزش، پژوهش، مدیریت و خدمات بالینی در عرصه، نقش خود را هم وزن با حرکت سریع دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ایفا نماید. در حال حاضر تعداد دانشجویان این دانشکده حدود 650 نفر می باشد که در دوره‌های کارشناسی ارشد مراقبتهای ویژه پرستاری، کارشناسی ارشد روان پرستاری، کارشناسی ارشدپرستاری داخلی وجراحی، کارشناسی ارشد مشاوره در مامایی، کارشناسی پرستاری و کارشناسی (پیوسته و ناپیوسته) مامایی در حال تحصیل هستند.

اعضائ هیئت علمی، کارکنان و دانشجویان این دانشکده تلاش دارند با همدلی و عزمی راسخ و انرژی مضاعف به سرعت و با گام های بلند راه تعالی کمی وکیفی را طی نمایند. در این راستا امیدوارم بیش از پیش بتوانیم شرایط مناسب در خور یک محیط نمونه آموزشی و پژوهشی را فراهم نمائیم.

علی اکبر ویسی رایگانی

رئیس دانشکده پرستاری و مامایی

دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه