معرفی گروه آموزشی کارشناسی پرستاری و کارشناسی ارشد اورژانس و مراقبت های ویژه

کوریکولوم کارشناسی ارشد ویژه

 

 

گروه پرستاری مراقبت های ویژه در آذرماه 1389 با هدف ارتقای کیفیت آموزش نظری و بالینی و هدایت فعالیت های پژوهشی در حوزه مراقبت های ویژه در مقطع کارشناسی ارشد رشته پرستاری مراقبت های ویژه شکل گرفت. فعالیت های آموزشی و پژوهشی گروه شامل همکاری و مشارکت در تدریس تئوری و بالینی دروس پرستاری ویژه در مقطع کارشناسی و دروس اختصاصی پرستاری مراقبت ویژه در مقطع کارشناسی ارشد ویژه ، همکاری در ارائه واحدهای مقطع دکترا از جمله چالش های پرستاری وراهنمایی و مشاوره پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد پرستاری مرافبت های ویژه و رساله های مقطع ارشد وبژه و  دکتری پرستاری  می باشد. لازم به ذکر است که گروه پرستاری مراقبت های ویژه تعامل با گروههای دیگر را مورد توجه قرار داده است و برخی فعالیت های گروه با همکاری اعضای هیات علمی سایر گروههای آموزشی صورت می گیرد.

اعضاگروه آموزشی کارشناسی پرستاری و کارشناسی ارشد اورژانس و مراقبت های ویژه