اعضای گروه پرستاری

                                  اعضای هیئت علمی گروه پرستاری

تصویر نام و نام خانوادگی سمت پست الکترونیک
cv برنامه هفتگی
شرح وظایف
عکس خانم عباسی دکتر پروین عباسی
معاون آموزشی دانشکده

cvخانم عباسی
خانم پروین عباسی
 
شرح وظایف معاون آموزشی
عکس دکتر عبدی
دکتر علیرضا عبدی  مدیر گروه   
cv دکتر عبدی

آقای دکتر عبدی
 شرح وظایف مدیر گروه.مامایی
عکس آقای رضایی جهانگیر رضایی هیئت علمی
cv آقای رضایی
آقای رضایی

 

عکس رستم جلالی دکتر رستم جلالی
 هیئت علمی

cv دکتر رستم جلالی
آقای دکتررستم جلالی
 
 
عکس دکتر خاتونی دکتر علیرضا خاتونی  هیئت علمی
cv فارسی آقای دکترخاتونی.pdf
آقای دکتر خاتونی
 
عکس دکتر سالاری دکتر نادر سالاری
 هیئت علمی

Nader  Salari   CV
آقای دکتر نادر سالاری

 

 
عکس ویسی علی اکبر ویسی رایگان
هیئت علمی
آقای ویسی رایگانی رزومه سال95.pdf    
عکس آقای خشای احمد خشای
هیئت علمی

cvآقای خشای 
آقای خشای
 
عکس خانم اسمعیلی وند معصومه اسمعیلی وند
 هیئت علمی
cvخانم اسماعیلی وند .pdf
 
 
عکس تیماره مهنوش تیماره
هیئت علمی

cvخانم تیماره.pdf
خانم تیماره
 
عکس حدادیان  فاطمه حدادیان
 هیئت علمی
  cv خانم حدادیان    
عکس فرجی اعظم فرجی
هیئت علمی

خانم فرجی CV.pdf
خانم فرجی
   
 
 
عکس قبادی فاطمه قبادی
هیئت علمی

cvخانم قبادی .pdf
خانم قبادی
   
 
  فرانک جعفری
هیئت علمی
  cv خانم جعفری
خانم جعفری
   

  دکتر کاوه شاه ویسی
 هیئت علمی
cv دکتر شاه ویسی


  طیبه ماه ور  هیئت علمی   
cvماه ور
 
   

 

   

    کارشناسان گروه

تصویر
نام و نام خانوادگی 
 مدرک سمت
 شرح وظایف
 
 
 کارشناس امور بالینی
 شرح وظایف کارشناس امور بالینی
 شیما محمدپور بابایی
 کارشناس پرستاری
 همکار آموزشی
 
 مریم سلیمی
 کارشناس مدیریت بازرگانی
 کارشناس گروه
 شرح وظایف کارشناس گروه آموزشی


تاریخ بروزرسانی : ۲۹ مهر ۱۳۹۶ ۱۰:۱۹