اعضای گروه پرستاری

                                  اعضای هیئت علمی گروه پرستاری

تصویر نام و نام خانوادگی سمت پست الکترونیک
cv برنامه هفتگی
شرح وظایف
عکس دکتر ویسی
علی اکبر ویسی رایگان  ریاست دانشکده   Visi_akbar@yahoo.com 
cv دکتر ویسی
 
   
عکس خانم عباسی دکتر پروین عباسی
معاون آموزشی دانشکده
P_abasi2003@Yahoo.com
cvخانم عباسی
خانم پروین عباسی
 
شرح وظایف معاون آموزشی
عکس دکتر عبدی
دکتر علیرضا عبدی  مدیر گروه   A_abdi61@Yahoo.com
cv دکتر عبدی

آقای دکتر عبدی
 شرح وظایف مدیر گروه.مامایی
عکس آقای رضایی جهانگیر رضایی هیئت علمی Jahangir.rezaie@Yahoo.com
96CVرضایی
آقای رضایی

 

عکس رستم جلالی دکتر رستم جلالی
 هیئت علمی-معاون اداری مالی
ks_jalali@yahoo.com
Dr.Rostam jalali CV
آقای دکتررستم جلالی
 
 
عکس دکتر خاتونی دکتر علیرضا خاتونی  هیئت علمی Akhatony@Gmail.com
cv فارسی آقای دکترخاتونی.pdf
آقای دکتر خاتونی
 
عکس دکتر سالاری دکتر نادر سالاری
 هیئت علمی

Nader  Salari   CV
آقای دکتر نادر سالاری

 

 
عکس آقای خشای احمد خشای
هیئت علمی
makhoshay@yahoo.co
CV 2A.Khoshay 
آقای خشای
 
عکس خانم اسمعیلی وند معصومه اسمعیلی وند
 هیئت علمی

 

 m_esmaeilivand@yahoo.com

Esmaeilivand2017
 
 
عکس تیماره مهنوش تیماره
هیئت علمی
Npersian191@Yahoo.com
cvخانم تیماره.pdf
خانم تیماره
 
عکس حدادیان  فاطمه حدادیان
 هیئت علمی
 Danbshjoo.610Qyahoo.com cv خانم حدادیان    
عکس فرجی اعظم فرجی
هیئت علمی
  faraji.azam@Gmail.com
خانم فرجی CV.pdf
خانم فرجی
   

عکس قبادی فاطمه قبادی
هیئت علمی
Ghobadi_a57@Yahoo.com
قبادی
خانم قبادی
   
 
  فرانک جعفری
هیئت علمی
 Faranakjafari2004@yahoo.com
جعفری (1)
خانم جعفری
   

  دکتر کاوه شاه ویسی
 هیئت علمی King5aysea@yahoo.com
cv دکتر شاه ویسی
 
  طیبه ماه ور  هیئت علمی   
cvماه ور
 
   

                                                     

 

 

                             

                                            

   

                                                        

                                           

     

                          

                                       

                                      

                   

                           

کارشناسان گروه

تصویر
نام و نام خانوادگی 
مدرک سمت
 شرح وظایف
         
         
  سارا مروتی کار شناس ارشد پرستاری 
 کارشناس امور بالینی
 شرح وظایف کارشناس امور بالینی
 شیما محمدپور بابایی
 کارشناس پرستاری
 همکار آموزشی
 
 مریم سلیمی
 کارشناس مدیریت بازرگانی
 کارشناس گروه
 شرح وظایف کارشناس گروه آموزشی


تاریخ بروزرسانی : ۲ خرداد ۱۳۹۷ ۱۲:۰۳