اعضای گروه پرستاری

 

تصویر نام و نام خانوادگیسمتپست الکترونیک
cvبرنامه هفتگی
شرح وظایف
عکس خانم عباسیپروین عباسی
معاون آموزشی دانشکده

cvخانم عباسی
خانم پروین عباسی
شرح وظایف معاون آموزشی
عکس آقای رضاییجهانگیر رضاییمدیر گروه
cv آقای رضایی
 برنامه هفتگی آقای رضایی 
شرایط و معیار انتخاب  مدیر گروه

عکس رستم جلالی
دکتر رستم جلالی
 هیئت علمی

cv دکتر رستم جلالی  
عکس دکتر خاتونی
دکتر علیرضا خاتونی هیئت علمی
cv فارسی آقای دکترخاتونی.pdf
آقای دکتر خاتونی
 
عکس دکتر سالاری
دکتر نادر سالاری
 هیئت علمی

Nader  Salari   CV

 

 
عکس ویسی علی اکبر ویسی رایگان
هیئت علمی
آقای ویسی رایگانی رزومه سال95.pdf  
عکس آقای خشایاحمد خشای
هیئت علمی

cvآقای خشای  
عکس خانم اسمعیلی وند
معصومه اسمعیلی وند
 هیئت علمی
cvخانم اسماعیلی وند .pdf
خانم اسمعیلی وند
 
عکس تیماره
مهنوش تیماره
هیئت علمی

cvخانم تیماره.pdf
خانم تیماره
 
عکس حدادیان فاطمه حدادیان
 هیئت علمی
 cv خانم حدادیان  
عکس فرجی
اعظم فرجی
هیئت علمی

خانم فرجی CV.pdf  
عکس قبادی
فاطمه قبادی
هیئت علمی

cvخانم قبادی .pdf  
عکس کریمی

صبا کریمی
هیئت علمی

خانم کریمی -رزومه فارسی
 فرانک جعفری
هیئت علمی
 cv خانم جعفری 
  دکتر کاوه شاه ویسی
 هیئت علمی 
cv دکتر شاه ویسی 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

                          

 

                         

 

 

 

 کارشناسان گروه

تصویر
نام و نام خانوادگی 
 مدرکسمت
 شرح وظایف
 سکینه عباس آبادی
 کارشناس مامایی
 کارشناس امور بالینی
 شرح وظایف کارشناس امور بالینی
 شیما محمدپور بابایی
 کارشناس پرستاری
 همکار آموزشی
 
 مریم سلیمی
 کارشناس مدیریت بازرگانی
 کارشناس گروه
 شرح وظایف کارشناس گروه آموزشی


تاریخ بروزرسانی : ۲ اردیبهشت ۱۳۹۶ ۰۹:۴۹