اعضای گروه پرستاری

                                  اعضای هیئت علمی گروه پرستاری

تصویر نام و نام خانوادگی سمت پست الکترونیک
cv برنامه هفتگی
شرح وظایف
عکس دکتر ویسی
علی اکبر ویسی رایگان  ریاست دانشکده   Visi_akbar@yahoo.com
cv دکتر ویسی
 
   
عکس خانم عباسی  دکتر پروین عباسی  هیئت علمی 

 

P_abasi2003@Yahoo.com

 

cvخانم عباسی  خانم پروین عباسی  شرح وظایف معاون آموزشی 
عکس دکتر عبدی
دکتر علیرضا عبدی  مدیر گروه   A_abdi61@Yahoo.com
cv دکتر عبدی

آقای دکتر عبدی
 شرح وظایف مدیر گروه.مامایی
عکس رستم جلالی دکتر رستم جلالی
 هیئت علمی-معاون اداری مالی
ks_jalali@yahoo.com
Dr.Rostam jalali CV
آقای دکتررستم جلالی
 
عکس دکتر خاتونی دکتر علیرضا خاتونی  هیئت علمی Akhatony@Gmail.com
cv فارسی آقای دکترخاتونی.pdf
آقای دکتر خاتونی
عکس دکتر سالاری دکتر نادر سالاری
 مدیرپژوهش و هیئت علمی

Nader  Salari   CV
آقای دکتر نادر سالاری

 

عکس آقای خشای احمد خشای
هیئت علمی
makhoshay@yahoo.co
CV 2A.Khoshay 
آقای خشای
عکس خانم اسمعیلی وند معصومه اسمعیلی وند
 هیئت علمی

m_esmaeilivand@yahoo.com

Esmaeilivand2017
 
عکس تیماره مهنوش تیماره
هیئت علمی
Npersian191@Yahoo.com
cvخانم تیماره.pdf
خانم تیماره
عکس حدادیان  فاطمه حدادیان
 هیئت علمی
Danbshjoo.610Qyahoo.com cv خانم حدادیان
عکس فرجی اعظم فرجی
هیئت علمی
  faraji.azam@Gmail.com
خانم فرجی CV.pdf
خانم فرجی
   

عکس قبادی فاطمه قبادی
هیئت علمی
Ghobadi_a57@Yahoo.com
قبادی
خانم قبادی
   
  فرانک جعفری
هیئت علمی
Faranakjafari2004@yahoo.com
جعفری (1)
خانم جعفری
   

  طیبه ماه ور  هیئت علمی   
cvماه ور
 
   
  سمیه مهدوی کیان  هیئت علمی         
  محمد مهدی خشمین   هیئت علمی        

                                                     

 

 

                             

                                            

   

                                                        

                                           

     

                          

                                       

                                      

                   

                           

 
تصویر
نام و نام خانوادگی 
مدرک سمت
 شرح وظایف
         
         
  بهزاد ابدام کار شناس ارشد روان پرستاری 
 کارشناس امور بالینی
 شرح وظایف کارشناس امور بالینی
معصومه حبیبی  کارشناس پرستاری
کارشناس گرون  
 مریم سلیمی
 کارشناس مدیریت بازرگانی
 کارشناس گروه
 شرح وظایف کارشناس گروه آموزشی


تاریخ بروزرسانی : ۲۳ مرداد ۱۳۹۷ ۱۱:۱۹