معرفی گروه

تاریخچه گروه پرستاری

دانشکده پرستاری و مامایی کرمانشاه فعالیت خود را در سال 1344 با عنوان آموزشگاه عالی پرستاری و مامایی آغاز نمود و گروه پرستاری از همان زمان، فعالیت خود را شروع نمود. این گروه با ارائه خدمات آموزشی و پژوهشی به بالغ  بر 350 دانشجو در مقاطع  مختلف کارشناسی پرستاری ،کارشناسی ارشد پرستاری داخلی جراحی و پرستاری ویژه تلاش می کند تا با بکارگیری علم روز این رشته، محیطی بالنده همراه با رعایت اصول اخلاقی فراهم آورد. براساس بسته تحول آموزش تاکید گروه بر ارتقای آموزش بالینی، توسعه اخلاق حرفه ای و استفاده از فناوریهای نوین می باشد که برای دستیابی به این اهداف فعالیت های متنوعی در حوزه های مختلف انجام می دهد.

 

فلسفه گروه:

فلسفه گروه براساس اینکه انسان به عنوان جانشین خدا برروی زمین و دارای شان و کرامت است و سلامت از حقوق اساسی او به شمار می رود و پرستاران وظیفه تامین، حفظ و ارتقاء سلامت افراد جامعه را برعهده دارند و این مهم با تکیه بردانش روز و کاربرد علم و هنر پرستاری و کسب مهارت های شناختی، عاطفی و حرکتی و کاربرد علوم مختلف میسر می  گردد.

 

چشم انداز:

 طی ده سال آینده انتظار می رود همگام با گسترش علوم وتکنولوژی در سطح جهانی و منطقه ای این موارد بدنبال تربیت دانش آموختگان میسر گردد:

1-ارتقاء وضعیت آموزشی و پژوهشی در تربیت دانشجویان پرستاری براساس استاندارهای جهانی به عنوان بهترین در سطح ملی و منطقه ای

2-بهبود و گسترش مراقبت های پرستاری با بهره گیری از ابعاد مختلف آموزشی و پژوهشی براساس استاندارهای جهانی

3-ارتقاء همکاری ومشارکت با نظام سلامت در انجام پژوهش در زمینه های مختلف مربوط به حرفه در سطح کشوری و منطقه ای

4-پیشرو در امر آموزش و پژوهش پرستاری در سطح ملی و منطقه ای

 

رسالت:

رسالت گروه پرستاری تربیت نیروی انسانی  آگاه، متعهد، کارآمد، مسئولیت پذیر، حساس و پاسخ گو است که با کسب تجربیات و توانمندی حرفه ای و بهره مندی از دانش روز بتواند با دیدی جامعه نگرو عملکردی مبتنی بر شواهد مهارت های خود را در عرصه های مختلف بهداشتی ،مراقبتی و توان بخشی در بالاترین سطح استاندارد ارائه دهد. این مهم از طریق آموزش، پژوهش و توسعه دانش پرستاری میسر می باشد.

 

اهداف:

1-به کارگیری تفکر خلاق، انتقادی و روش تحقیق در آموزش پرستاری

2-به کارگیری تئوری ها و انجام مراقبت های پرستاری مبتنی بر شواهد

3-به کارگیری فن آوری و روش های جدید آموزشی با تاکید برتفکرخلاق وحل مشکل جهت تدریس دروس تئوری، عملی و بالینی

4-طراحی،تنظیم و ارائه برنامه آموزشی مبتنی برنقش ها و وظایف حرفه ای

5- توانمندسازی اعضای گروه در ابعاد آموزشی، پژوهشی و بالینی

6-ایجاد فضایی مبتنی بر پویایی، آرامش و احترام متقابل براساس تفکر سیستمی در گروه

7-با پیاده نمودن سیستم ارزشیابی مناسب نظام ارزشیابی دانشجویان ، کارکنان و اعضاء هیئت علمی را ارتقاء دهیم.

8-ایجاد توانمندی علمی ،عملی وپژوهشی در دانشجویان

9- با فعالیت مستمر مراکز تحقیقات مراقبت و سلامت بتوانیم به تولید علم در این راستا پرداخته و به بالا بردن سلامت جامعه و کیفیت زندگی مردم دست یابیم.

10-با همکار ی سایر دانشگاه ها در جهت تامین و راه اندازی رشته ها و مقاطع تحصیلات تکمیلی در جهت رشد و اعتلای حرفه ای تلاش نمائیم.


کوریکولوم کارشناسی پرستاری کوریکولوم کارشناسی پرستاری


کوریکولوم پرستاری- داخلی جراحی کوریکولوم ارشد پرستاری- داخلی جراحی