اعضای گروه مامایی

  کادر هیات علمی و پشتیبانی در گروه

تصویر

نام و نام خانوادگی

سمت

پست الکترونیک

cv

برنامه هفتگی

شرح وظایف


 دکتر مرضیه کبودی
هیئت علمی fkaboudi@kums.ac.ir دکتر کبودیcv
CV دکتر کبودی
   
برنامه هفتگی دکتر کبودی.pdf
 
شرح وظایف رئیس دانشکده

عکس خانم باخته

اعظم باخته

مدیر گروه

bakhteh_a@kums.ac.ir 

 باخته رزومه

               

برنامه هفتگی اعظم باخته.pdf

شرح وظایف مدیر گروه.مامایی

 

عکس خانم حیدرپور

سوسن حیدرپور


مدیر پژوهش

 


heydarpour@kums.ac.ir

 CV دکتر حیدرپور

 

برنامه هفتگی  خانم دکتر حیدرپور.pdf

 

شرح وظایف مدیر پژوهش

 

  دکتر ستاره جوانمردی

 هیئت علمی

Sjavanmardi@kums.ac.ir

 Setareh javanmardy CV (1)

 
برنامه هفتگی دکتر جوانمردی.pdf

 

       

عکس خانم خلیلی  مژگان خلیلی
 هیئت علمی
 khalily@kums.ac
رزومه خانم خلیلی
 
برنامه هفتگی خانم خلیلی.pdf

 
 
 مستانه کامروامنش  هیئت علمی  
رزومه خانم کامروامنش
   

مرضیه اسفندیاری

 همکار آموزشی

m.esfandiari@kums.ac.ir

 cv-اسفندیاری

 

 
برنامه هفتگی خانم اسفندیاری.pdf

 

 

عکس خانم پرویزی

شمسی پرویزی

  هیئت علمی

 sh.parvizik@kums.ac.ir

 شمسی پرویزی رزومه فارسی (2)

 برنامه هفتگی خانم پرویزی.pdf

 

 فروزان شریفی پور

 همکار آموزشی

  f.sharifi@kums.ac.ir

 رزومه شریفی پور 

 

  

 

 

عکس خانم گلبنی

فرزانه گلبنی


هیئت علمی

Farzanehgolboni@kums.ac.ir

cvگلبنی

 

 

میترا کولیوند


 معاون آموزشی

 mitrakolivand@kums.ac.ir

 cvخانم کولیوند

برنامه هفتگی دکتر کولیوند 2
 

لیدا منتی هیئت علمی 
cv- منتی (2)
 
منتی- برنامه هفتگی.pdf
 

  پریچهر نوری  همکار طرح      
برنامه هفتگی خانم نوری.pdf

 
 عالمتاج کرمانی   کارشناس  akermani70@yahoo.com
cvخانم کرمانی
 
 برنامه هفتگی خانم کرمانی  کارشناس گروه آموزشی

 


تاریخ بروزرسانی : ۲۰ اسفند ۱۳۹۶ ۱۰:۴۵

اطلاعات بیشتر :