اعضای گروه مامایی

  کادر هیات علمی و پشتیبانی در گروه

 

تصویر

نام و نام خانوادگی

سمت

پست الکترونیک

cv

برنامه هفتگی

شرح وظایف


 دکتر مرضیه کبودی
 ریاست دانشکده
fkaboudi@kums.ac.irدکتر کبودیcvخانم دکتر کبودی.pdfشرح وظایف رئیس دانشکده

عکس خانم باخته

اعظم باخته

مدیر گروه

bakhteh_a@kums.ac.ir

cvخانم باخته

باخته.pdf

شرایط و معیار انتخاب  مدیر گروه

 

عکس خانم حیدرپور

سوسن حیدرپور


هیئت علمی


heydarpour@kums.ac.ir

CV دکتر حیدرپور

 

دکتر حیدرپور.pdf

 

 

  دکتر ستاره جوانمردی

 هیئت علمی

Sjavanmardi@kums.ac.ir

cvدکتر جوانمردی

 جوانمردی.pdf

       

 عکس خانم خلیلی  مژگان خلیلی
 هیئت علمی
 khalily@kums.accv خلیلی خلیلی برنامه هفتگی.pdf 
 
 مستانه کامروامنش هیئت علمی  
رزومه خانم کامروامنش
  

مرضیه اسفندیاری

 همکار آموزشی

m.esfandiari@kums.ac.ir

cv اسفندیاری

برنامه اسفندیاری.pdf

 

عکس خانم پرویزی

شمسی پرویزی

  هیئت علمی

 sh.parvizik@kums.ac.ir

خانم پرویزیcv

پرویزی برنامه هفتگی.pdf

 

 

 فروزان شریفی پور

 همکار آموزشی

  f.sharifi@kums.ac.ir

cvشریفی پور

برنامه شریفی پور.pdf

 

عکس خانم گلبنی

فرزانه گلبنی


هیئت علمی

Farzanehgolboni@kums.ac.ir

cvگلبنی

برنامه هفتگی خانم گلبنی

 

 

میترا کولیوند


 هیئت علمی

 mitrakolivand@kums.ac.ir


خانم کولیوند

 

 


 لیدا منتیهیئت علمی 
 
 
  عالمتاج کرمانی  کارشناس akermani70@yahoo.com cvکرمانی برنامه ی هفتگی-خانم کرمانی.pdf شرح وظایف خانم کرمانی