اعضای گروه مامایی

  کادر هیات علمی و پشتیبانی در گروه

تصویر

نام و نام خانوادگی

سمت

پست الکترونیک

cv

برنامه هفتگی

شرح وظایف


 دکتر مرضیه کبودی
 ریاست دانشکده
fkaboudi@kums.ac.irدکتر کبودیcv
CV دکتر کبودی
 برنامه هفتگی دکتر کبودیشرح وظایف رئیس دانشکده

عکس خانم باخته

اعظم باخته

مدیر گروه

bakhteh_a@kums.ac.ir 

 باخته رزومه

               

 برنامه هفتگی اعظم باخته  

شرح وظایف مدیر گروه.مامایی

 

عکس خانم حیدرپور

سوسن حیدرپور


هیئت علمی


heydarpour@kums.ac.ir

 CV دکتر حیدرپور

 

برنامه هفتگی دکتر حیدرپور

 

 

  دکتر ستاره جوانمردی

 هیئت علمی

Sjavanmardi@kums.ac.ir

 Setareh javanmardy CV (1)

  برنامه دکتر جوانمردی

 

       

عکس خانم خلیلی  مژگان خلیلی
 هیئت علمی
 khalily@kums.ac 
رزومه خانم خلیلی
  
برنامه هفتگی-خلیلی
 
 مستانه کامروامنش هیئت علمی 
رزومه خانم کامروامنش
  

مرضیه اسفندیاری

 همکار آموزشی

m.esfandiari@kums.ac.ir

 cv-اسفندیاری

 

 برنامه خانم اسفندیاری

 

 

عکس خانم پرویزی

شمسی پرویزی

  هیئت علمی

 sh.parvizik@kums.ac.ir

 شمسی پرویزی رزومه فارسی (2)

 برنامه خانم پرویزی

 

 فروزان شریفی پور

 همکار آموزشی

  f.sharifi@kums.ac.ir

 رزومه شریفی پور 

 

  برنامه نیمسال دوم 95 شریفی

 

 

عکس خانم گلبنی

فرزانه گلبنی


هیئت علمی

Farzanehgolboni@kums.ac.ir

cvگلبنی

 

 

میترا کولیوند


 هیئت علمی

 mitrakolivand@kums.ac.ir

 cvخانم کولیوند

 


لیدا منتیهیئت علمی 
cv- منتی (2)
برنامه هفتگی-منتی

 عالمتاج کرمانی  کارشناس akermani70@yahoo.com
cvخانم کرمانی
 
 برنامه خانم کرمانی کارشناس گروه آموزشی

 


تاریخ بروزرسانی : ۱۷ تیر ۱۳۹۶ ۱۴:۰۱

اطلاعات بیشتر :