معرفی گروه

تعریف رشته مامایی

مامایی‌ یکی‌ از زیر مجموعه‌های‌ علوم‌ پزشکی‌ است‌ که‌ نقش‌های‌ بسیار گسترده‌ای‌ اعم‌ از نقش‌ مشاوره‌ای‌ آموزشی‌، مراقبتی‌، حمایتی‌، درمانگری‌ و تحقیقاتی‌ دارد. البته‌ تمامی‌ این‌ نقشها در ارتباط‌ با مادر و کودک‌ وآموزش‌ به‌ دختران‌ در زمینه‌ بهداشت‌ دوران‌ بلوغ‌ و بعد از آن‌ می‌پردازد. هدف‌ رشته‌ مامایی‌ تربیت‌ کارشناسان‌ متعهد در زمینه‌ آموزش‌ و خدمات‌ مامایی‌ است‌. به‌ طوری‌ که‌ با کارآیی‌ و مهارت‌ لازم‌ بتوانند به‌ ارائه‌ خدمات‌ گسترده‌ بهداشتی‌ و مامایی‌ جهت‌ تأمین‌ سلامت‌ مادران‌ و کودکان‌ جامعه‌ اسلامی‌ ایران‌ بپردازند.

مقاطع تحصیلی و گرایش‌های ‌رشته مامایی:

این رشته در داخل کشور در مقاطع کارشناسی پیوسته و ناپیوسته، کارشناسی ارشد و دکترا ارائه می گردد.

در حال حاضر این دانشکده در مقاطع کارشناسی پیوسته و ناپیوسته مامایی و هم چنین کارشناسی ارشد مشاوره در مامایی دانشجو می پذیرد. تلاش در جهت راه اندازی سایر گرایش های کارشناسی ارشد مامایی و نیز دکترا در حال انجام است.

گرایشها:

این‌ رشته‌ در مقاطع‌ کارشناسی‌ دارای‌ گرایش‌ نیست‌ و به‌ صورت‌ عمومی‌ ارائه‌ می‌شود. ولی‌ در مقطع‌ کارشناسی‌ ارشد دارای‌ گرایش‌های بهداشت‌ مادر و کودک‌،  آموزش‌ مامایی‌ ،پزشکی قانونی، مامای جامعه نگر، مدیریت و بهداشت باوری و مشاوره می‌باشد.

    امکان‌ ادامه‌ تحصیل‌ درسایر رشته‌ها:

فارغ‌التحصیلان‌ دوره‌ کارشناسی‌ این‌ رشته‌ می‌توانند در رشته‌ هایی‌ همچون‌ فیزیولوژی‌، آناتومی‌، آموزش‌ بهداشت، ژنتیک، بافت شناسی و جنین شناسی.... ادامه‌ تحصیل‌ دهند.

رسالت گروه مامایی

تعلیم و تربیت ماماهای متعهد و متخصص در حیطه بهداشت، درمان، آموزش (هیأت علمی) و مدیریت خدمات بهداشتی و  تقویت نگرش و انگیزش دانشجویان در جهت ارائه خدمات با کیفیت مطلوب به مددجویان  همراه با  شناخت نیازهای بهداشتی درمانی مادران و کودکان جامعه و بازنگری مداوم برنامه های آموزشی مامایی در این راستا و نیز بازخورد مناسب جهت بهینه سازی سیستم آموزشی در کشور و  ارتقاء و بهبود کیفیت آموزش و ارزشیابی دانشجویان و توجه ویژه به  توسعه توانایی های اعضاء هیأت علمی گروه  متناسب با تحولات علمی رشته و استانداردهای ملی و جهانی و ارتقاء ارتباطات بین رشته ای در جهت توانمندسازی دانش آموختگان و آموزش دانشجویان سایر رشته های علوم پزشکی و حتی غیر علوم پزشکی

 چشم انداز مامایی: 

تعلیم و تربیت ماماهای ماهر و توانا، متعهد، خلاق، متفکر، کارآمد، مسئولیت پذیر با ارزشهای والای انسانی نشأت گرفته از تعلیم و تربیت اسلامی در راستای ارتقاء سطح سلامت در جامعه و با عنایت به رویکرد جامعه نگر در جهت تأمین نیازهای جسمی، روانی، اجتماعی و معنوی مرتبط با سلامت و بهداشت مادران و کودکان بطوری که دانش آموختگان این رشته بتوانند با توجه به فلسفه و رسالت  برنامه، ضمن تکمیل پست های مورد نیاز کشور در مراکز بهداشتی درمانی، خدمات مامایی موثر و کارآمد را در بالاترین استانداردهای حرفه ای و تامین رضایتمندی مراجعین و مددجویان ارائه نمایند.


کوریکولوم مامایی ناپیوسته کوریکولوم مامایی ناپیوسته


کوریکولوم مامایی پیوسته کوریکولوم مامایی پیوسته

 


تاریخ بروزرسانی : ۲۱ فروردین ۱۳۹۷ ۱۱:۲۰