معاون آموزشی و پژوهشی

عکس دکتر کولیوند

 نام: میترا

نام خانوادگی: کولیوند

مدرک تحصیلی:  دکتری بهداشت باروری

سمت: معاون آموزشی و عضو هیات علمی

 تلفن تماس: 38266429-083

Email :   mitrakolivand@kums.ac.ir

 

  شرح وظایف معاون آموزشی

 
 


تاریخ بروزرسانی : ۲۶ فروردین ۱۳۹۷ ۱۲:۳۲