کارشناسان آموزش

 تصویر نام و نام خانوادگی
سمت
شرح وظایف
 عکس حسینی  فرحناز حسینی
رئیس اداره آموزش
شرح وظایف مسئول آموزش
 عکس سرکار خانم پروین طاووسی 001.jpg
 پروین طاووسی
کارشناس رشته کارشناسی پیوسته و ناپیوسته مامایی شرح وظایف خانم پروین طاوسی.pdf

 عکس پاشایی
 ناهید پاشایی
 کارشناس رشته کارشناسی پرستاری 
 شرح وظایف خانم ناهید پاشایی.pdf
   مریم چگنی   کارشناس رشته های کارشناسی ارشد پرستاری و مامایی  


تاریخ بروزرسانی : ۴ اردیبهشت ۱۳۹۷ ۰۹:۳۴