معاونت اداری و مالی

                                                                    

                                                               

 

نام و نام خانوادگی: رستم جلالی                    

تاریخ تولد: 1343                                                                                            

تحصیلات:دکترای آموزش پرستاری

شغل:عضو هیئت علمی دانشکده پرستاری و مامایی

 مرتبه علمی: دانشیار دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

شماره  تماس : 09181324821

 ks_jalali@yahoo.com             آدرس الکترونیکی                  

     سمت: معاون اداری  و مالی دانشکده پرستاری و مامایی

2  cv دکتر رستم جلالی
 

 

                           تلفکس:38279897-083


 

                             

شرح وظایف معاون امور مالی شرح وظایف معاون اموراداری و مالی

            

  

             


تاریخ بروزرسانی : ۱۰ دی ۱۳۹۶ ۰۹:۵۰